Etikettarkiv: Helene Hortlund

Cirkeln

[slideshow_deploy id=’1835′]

Galleri Id:i presenterar CIRKELN

30 oktober – 15 november

Vernissage hela helgen:
fredag 30 oktober kl. 17 – 20
lördag 31 oktober kl. 12 -16
söndag 1 november 12 – 16

Öppet:
tors- fre 12-18
lör-sön 12-16

Medverkande konstnärer:
Anna Selander, Annelie Wallin, Christina Claesson, Helena Pehrsson, Helene Heldt Hortlund, Ingrid Jonsson, Lotta Döbling, Malin Skjöld, Maria Saveland, Unn Hjohlman och Ylva Kullenberg.

Den geometriska definitionen av en cirkel är en form som består av en mängd punkter, belägna på samma avstånd till en mittpunkt. En ursprunglig modell för mänsklig interaktion och förhandling, där ingen position indikerar en överordning. Rundabordssamtalets deltagare har alla samma status, varför det också är en vedertagen diplomatisk samtalsform.

Cirkeln avgränsar, inkluderar och exkluderar. Alla har vi erfarenhet av att befinna oss utanför eller innanför cirkelns synliga eller osynliga gräns. Cirkeln definierar en grupp och betonar en samhörighet mellan dess medlemmar, en intressegemenskap. Sveriges första studiecirkel startade 1902. En metod för folkbildning och lärande i mindre grupp som fortfarande ger resonans. Ett exempel är landets stadigt ökande antal bokcirklar – en social umgängesform med texten och ordet i samvarons centrum.

En bokcirkel är också utgångspunkten för utställningens elva konstnärer. Sedan starten har de givit sig i kast med 35 böcker, där medlemmarnas praktik ger värdefullt bränsle i de animerade samtal som förs kring berättande, text och språk – begrepp med självklar relevans för en bildkonstnär. Bokcirkeln flyttar nu in i gallerirummet med verk delvis sprungna ur idéer som vuxit fram ur sammankomsterna. I utställningens befriande öppna anslag möts konstnärerna i personliga betraktelser kring text och kommunikation, inspiration och påverkan, abstrakta bilder och materiella utsagor.

Cirkeln är öppen. The End.

Pia Kristoffersson

På grund av Covid-19 kan vi inte låta för många besökare vistas i galleriet samtidigt. Tack för att du visar hänsyn genom att hålla avstånd.

Helene Hortlund, Sfärer

Sfärer © Helene Hortlund, 2015
Sfärer © Helene Hortlund, 2015

Sfärer
Med tråden som linjeskapare skapas rumsligheter, hålrum och visuella sinnesstämningar.
Sfärer anspelar i det här fallet på egna zoner och den cirkulära formen som bilderna har. Bilderna som titthål till utrymmen vi vanligen inte har tillträde till och som blotta ögat inte kan förnimma.
På utställningen visas kompositioner av virkad tråd i samspel med färgfält i akvarell samt skulpturer. Utställningen har även en processinriktad del där Hortlund utforskar trådens förhållande till rummet, vilket innebär att verket kommer att växa och förändras under utställningstiden.

www.helenehortlund.se

Välkomna!

 

Helene Hortlund

ID:I Galleri presenterar
Helene Hortlund
24.8 – 9.9 2012
Vernissage 24 augusti 17–20
Konstnärssamtal 30 augusti 18.30

Varmt välkomna!

redeye

Reflexioner/Reflections

To reflect is a process which embodies a double meaning. On one side, it represents the visual sense and can be experienced in our natural surroundings or in our day-to-day actions such as seeing our outward appearance framed in a mirror. Alternatively, reflection is a contemplative process which encourages analysis and inspiration for an individual’s mind and soul. These two aspects find a meeting point in Helene Hortlund’s art and become united through the notion of the ”inner-mirror”, a realm where nature and human forms communicate in the borderland between reality and fiction.

For the exhibition at ID:I galleri, Hortlund expands beyond her previous work with sculpture and knitted handwork to present ten recent collages. While each work expresses its own unique narrative, various symbols emerge to connect the spaces between each scene. The spidery limbs of a tree become the distinct pattern in the iris of an eye and another work portrays a tree cradling a nest of baby heads. In essence, the ”tree of life” emerges as a strong character in Hortlund’s body of work. Additionally, several of her collages are manipulated in a way that brings to mind the geometric shapes of a kaleidoscope and upon closer examination, hidden images emerge to reveal a different dimension to the story. Reflections is an exhibition which pulsates with a lifeline that reaches outward to the viewer and offers a thought-provoking journey inward to see, contemplate and share our own reflections.

Anne Klontz 2012

Kommande på Id:i galleri:

Helene Hortlund

Helene Hortlund, Landskap 2007.

Hudlös

Efter att tidigare ­ha undersökt teckningens monumentala och rumsliga möjligheter med hjälp av garnets svärta och tyngd använder Helene Hortlund nu sytrådens tunna linjer. I en serie bildobjekt Airdrawings fryses teckningarna mitt i rörelsen genom att lamineras in i glas.

De speglar inre världar både ur ett fysiskt och psykologiskt perspektiv. Som sedda genom ett mikroskop blir bilderna utsnitt ur ett större sammanhang av organiska ting och landskap. På utställningen visas även verket Hudlöst, i denna skulptur är nervbanorna blottade och bildar smärtsamma kartor över minnets vindlande vägar.

Varma Välkomna!

vernissage:
lördagen 11/1
kl 17-20


utställningen pågår
tom 21/1-08