Helene Hortlund

Helene Hortlund, Landskap 2007.

Hudlös

Efter att tidigare ­ha undersökt teckningens monumentala och rumsliga möjligheter med hjälp av garnets svärta och tyngd använder Helene Hortlund nu sytrådens tunna linjer. I en serie bildobjekt Airdrawings fryses teckningarna mitt i rörelsen genom att lamineras in i glas.

De speglar inre världar både ur ett fysiskt och psykologiskt perspektiv. Som sedda genom ett mikroskop blir bilderna utsnitt ur ett större sammanhang av organiska ting och landskap. På utställningen visas även verket Hudlöst, i denna skulptur är nervbanorna blottade och bildar smärtsamma kartor över minnets vindlande vägar.

Varma Välkomna!

vernissage:
lördagen 11/1
kl 17-20


utställningen pågår
tom 21/1-08