Joonas Jokiranta

Vedträet och svanarna
Vernissage fredag den 9 juni kl 17-20
10/6 – 19/6 2022
Öppettider tors-fre 12-18 och lör-sön 12-16
Tjärhovsgatan 19 116 28 Stockholm
Välkomna

Svanarna seglar in genom dörren till galleriet. De hälsar på varandra och tar med sina simfötter tag i vinglaset som de blir erbjudna. Dukningen är klar. Målningar har hängts upp på väggarna: bilder, figurer, ytor – korta historier om verklighet och overklighet. Svanarna undersöker de utställda fragmenten och formerna. De umgås, utbyter artigheter, putsar varandra och nickar godkännande eller aningen förvånat med sina långa halsar. De dansar fram målmedvetet i tiden – tiden som är oändlig och avgränsad – och lämnar spår efter sig i de skälvande partiklar som ekar runt omkring, i varats mystiska historia.

När mittpunkten består av ett kulturellt skådespel finns även innehållet i mittpunkten: att aktivt använda det korta livet för att dra ett djärvt streck. Människan vill bygga, snida, färga eller till och med skråma ytan framför sig för att bevisa sin existens. Alla dessa bemödanden och försök förtjänar respekt, men de kommer ändå aldrig att bli annat försök
– det finns ingenting som är fullständigt. Ändå är hacket som yxan fått till stånd i träbiten ett bevis på liv.
Livet är i sin tur den enda kraften som motsätter sig entropi.

Om mina målningar:
Jag tar tag i sådant som håller på och försvinner eller sådant som aldrig ens har existerat. Mina konstverk är spår av performance och samtidigt fläckar av verkligheten. Jag analyserar och arbetar samtidigt. Jag undersöker ingenting – jag gör fynd och förkastar fynd.

Jag använder figurer som svepskäl för att skapa gester med färg och form. De fyller bakgrunden av sig själva. Min uppgift är bara att välja och värna om de områden som ännu är tomma. Figurerna och gesterna symboliserar slutligen ingenting. De har samma värde även för mig. Varje tecken och streck är både denotationer och bitar av den mänskliga gemenskapens introspektion. Jag är inte cynisk. Jag saknar varken känslor, vilja eller åsikter. Jag är en metafysisk nihilist – jag betvivlar verklighetens existens. 

Trots det väljer jag verkligheten på nytt varje dag. 

Det är inte jag som har skapat mina verk. Jag filtrerar, lockar fram och sammanställer tankar jag inte själv har producerat. Varenda tanke är stulen. Jag har stulit från kulturhistorien och populärkulturen. Mest har jag stulit av dem som står mig nära. Jag ger bort alla mina tankar eftersom egendomen är ett brott. Jag begår inga tankebrott. Jag begår fysiska brott precis som alla andra.

Joonas Jokiranta (född 1980 i Kjulo, Finland) skapar visuell poesi, fysiska essäer och absurda men ändå sanningsenliga uttalanden som undersöker det förgångna, nuet, dystopier och bortglömda utopier. Han intertextualiserar allt både icke-politiskt och politiskt.
Jokiranta betraktar sina verk som spår av performance och fläckar av existensen – som han släpper ut i vattnet precis som flaskpost. Med hjälp av video, ljud, färg, objekt, olika material och sin egen kropp tar han publiken med på en själslig men ändå ytlig resa genom det postindustriella samhällets förfall.

I:DI Galleri presenterar

Slå rot fästa stygn

ID:I Galleri presenterar Mona Petersson Slå rot fästa stygn

broderi objekt video

Vernissage fredag 20/5 kl 17-20

 Utställningen pågår under perioden 20/5-5/6

Öppettider tors-fre 12-18 och lör-sön 12-16

 Välkomna 

 Slå rot fästa stygn

I tidigare utställningar på ID:I har jag intresserat mig för marken under ett kalhygge. Det odlingslandskap där solitära tallplantor planteras på en föryngringsyta i kontrast till skogens uråldriga intrikata nätverk.

Jag återkommer i Slå Rot fästa tråd till fenomenet att rotspetsens styrande förmåga försvinner om toppen skärs av. Stygnens väg och rotspetsens rörelse är en metafor jag bär med mig när stygnen metodiskt letar sig fram över tyget. Där varje stygn är en medveten handling likt rotens förmåga att leta sig fram runt stenar. Stygnen visualiserar tid och rum och blir under arbetets gång en bärare av händelser och minnen som att någon tar sig rätten att ödelägga ett land en kultur och tvinga fram rotlöshet. 

Jag visar handbroderier på galon och lin tillsammans med objekt och video.

Verksamhetsbeskrivning

I min konstnärliga produktion intresserar jag mig för miljöfrågor och människans påverkan i relation till natursyn och maktutövning. Jag arbetar med installationer, skulptur, objekt, video och poesi. 

Mitt första miljöverk var Informationen på Bok & Biblioteksmässan1997, där jag visade ett multimediaverk om klimatförändringarna. Jag har sedan dess arbetat med teman såsom odlingslandskapens monokulturer, sterilisering av utsäde och fröns groningsegenskaper. Ett tema som har vidareutvecklats i en serie av väggcollage är Artdatabankens rödlistning av arter och dess utdöenderisk och dess effekt på biologisk mångfald. 

www.monapetersson.se

I:DI Galleri presenterar

Faser och förhållanden

ID:I Galleri presenterar Helena Pehrsson Faser och förhållanden målningar

29/4-15/5

Vernissage fredag 29/4 kl 17-20

Öppettider:
tor – fre 12 – 18
lör – sön 12 – 16

Fortsätter envetet att skildra tomma rum, men har placerat ut former för att se nya förhållanden. Större målningar med oljefärg och små i akvarell.

På de små jag kallar Etyder, har jag målat som i cirkel baklänges eller en ström framåt. Målar, stramar till, löser upp, tar bort delar eller alltihop och så runt igen. Akvarellfärgen torkar snabbt och är lätt att skölja av så jag kan byta och välja pannå hela tiden. Det blir ett ganska snabbt tempo vid varje tillfälle. De olika bilderna kräver olika mycket förändringar, någon kan bli kvar i utgångsläge, någon känns klar och några blir nästan utslitna. Det blir en övning i att inte fastna och i att stanna och släppa, följa med i de olika faserna och låta motivet justeras eller ändras tills tid och underlag inte medger fler ändringar och det förhoppningsvis sitter.

Lovie Peoples

Research for a Fictional Documentary

ID:I Galleri presenterar Research for a Fictional Documentary

med Lovie Peoples inbjuden av Hillside Projects

8/4-24/4

VERNISSAGE fredag 8.4 kl. 17 – 20
KULTURNATTEN 23.4 kl. 12 – sent

Öppettider:
tor – fre 12 – 18
lör – sön 12 – 16

Stängt under påsk 14.3-17.3

We are happy to invite Lovie Peoples to exhibit at ID:I galleri. For many years, People’s practice has centered around the history of her paternal great great grandmother Lucinda Barring. The only factual information found about Lucinda is a death certificate dated 4 July 1965 and that she worked as a launderer until her death. Given the lack of state records from African Americans in the Southern United States of this time, it has been impossible to find facts beyond this point. Lucinda’s birth year was one year before slavery was abolished in the US. Lucinda’s story, or lack of it, continues to inspire Peoples’ to explore the power of portrayal. Who do we remember as a subject, and who do we remember as an object through the stories we can tell? How is the portrayal of one’s being or “not being” and the spaces in between felt in the social fabric of today?

Peoples’ most recent works, presented here at ID:I Galleri, include materials such as plaster, copper pipes, glass, soundproofing mats, and video. Several ponytails cast in glass hang in a line on the wall. The hair appears to bounce healthily as if attached to a woman running through a fine neighborhood on her morning run. Physical identity is often wrapped up in hair and hairstyles, where different hair types affect the social value one can create. Placed on the gallery floor are sculptures in copper pipes and plaster referring to materials and architecture of suburban environments, yet here slightly collapsed and awkward in their being.

Passing through a plastic construction sheeting and entering the back room is a video and sculptural works exploring two separate areas in Texas, and the tension that arises in the telling of these areas histories. In the video, Peoples uses Google Maps to navigate through the architecture and landscape of Oak Hill, a middle class suburbia in Austin. Known initially as Oatmanville or Convict Hill, this area was once a site where convicts, or very poor men, were leased to cut limestone for the construction of Texas State Capitol Hill. The work entailed hard labour, where the saying goes that many died while working or trying to flee, and lived lives may now be buried beneath current day villas. In the sculptural works, contemporary images of the deprived area where the men lived are submerged into foamy material. Peoples is interested in the stories, or the lack of stories, about these areas. What happens when there is a distancing of the deprived and their destinies, and a viewing of them as the other. When the stories of their demise create more engagement than did their lives. Which stories are of importance and who takes place in history?

In Peoples work there is fragility in its materiality yet also a frustration and tension, collapsed at times, and pulling in different directions. Both in the sculptural works and when traveling (with Google Maps) through Oak Hill, movements become choreographed and distanced, likened to restrictions that arise in the telling of history, of which stories are told, and why.

-Emily Berry Mennerdahl & Jonas Böttern of Hillside Projects

This text was written on conversations with and texts written by Peoples.


I:DI Galler presenterarVad var det där jag egentligen tyckte mig se och samtidigt uppfattade som så betydelsefullt, att jag bestämde mig för att visa det för dig?

Tobias Sjödin

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är triptyk_web.jpg

18.3 – 3.4


VERNISSAGE FREDAG 18.3

KL 17-20

Vad var det där jag egentligen tyckte mig se och samtidigt uppfattade
som så betydelsefullt, att jag bestämde mig för att visa det för dig?

”Placerad i en fåtölj i hörnet av mitt sovrum ser jag diagonalt ut mot en hall som har öppningar mot alla rum i bostaden.
Från min plats kan jag endast se en smal bit av hallen och en ännu mindre bit av öppningen mot vardagsrummet.
Antecknar vad jag ser i en bok och funderar samtidigt på hur noggrant något kan beskrivas enbart med ord.
Koncentrerar mig på det smala synliga fält som går att urskilja, det finns inte mycket att se och det hjälper heller inte
att vrida på huvudet. Tillsammans med den här texten gör jag en liten teckning i boken med en bic-penna.
Den blir fin, perspektivet och relationerna mellan plan och ytor stämmer. 

Efter en stunds begrundande över vad jag åstadkommit i form av text och bild upptäcker jag hur pretentiöst och
samtidigt poänglöst det blev. Texten och den lilla teckningen gör anspråk på att vara något som de inte är.
Jag river därför omsorgsfullt ur sidan och formar den till en liten boll, placerar den mellan tummen och pekfingret och
lyckas skjuta iväg den i en perfekt bana genom den smala passagen mellan rummen.
Knappt hörbart studsar den några gånger mot parkettgolvet innan den slutligen stannar.

galleri