Snežana Vučetić Bohm

DOM
Snežana Vučetić Bohm
 

Öppet  17.5-2.6, tor-sön 12-17

Vernissage 17 maj kl 17-20

VÄLKOMNA!

Utställningens utgångspunkt är en pärm med arkitektritningar presenterade i en installation med bilder, historiskt arkivmaterial och objekt sammanflätade utifrån idéer om ideologi, frihet, drömmar, utopier och verklighet.

Ritningarna föreställer det hus som mina föräldrar och släktingar en gång började bygga
1967 i forna Jugoslavien, idag Montenegro, huset som aldrig blev färdigbyggt saknar ett
våningsplan, enligt ritningarna, vilket de böjda armeringsjärnen på taket vittnar om.
Ett fotografi, från 1998 omarbetat 2022–24, där jag i ett självporträtt som sjuksköterska bär min mosters examinationsdräkt, i den nya bilden har detaljer från planritningarna lagts till. Utställningen utforskar identitet i skärningspunkten mellan exil, migration och assimilation där en känsla av ett förlorat nu ständigt gör sig påmind. Titeln på utställningen DOM har olika betydelser på olika språk inklusive svenska, men på serbiska betyder det hem.

Snežana Vučetić Bohm född 1963 i Belgrad, forna Jugoslavien, arbetar med fotografi, måleri, objekt, oftast presenterade som installationer, arbetar även med offentlig konst Utbildad vid Akademin för fotografi, Konstfack. Finns representerad i Moderna Museets samling och Statens Konstråd. Arbetar även med offentlig konst. www.svb8.com

Snežana Vučetić Bohm deltar just nu i utställningen Sju rum och en trädgård; Rashid Johnson och Moderna Museets samling som visas på Moderna Museet i Stockholm, pågår fram till 22/9 – 2024

Johanna Schartau & Eva Sidén

Behind – Between bild, ljud och video

Vernissage fredag 8 mars kl 17.00 – 20.00
Musik Eva Sidén kl. 18.30

Utställningen pågår 8 mars – 24 mars 2024
Musikprogram den 17:e och 24:e mars kl. 15.00

VÄLKOMNA!

Ljuden fyller rummet med vibrationer och klangfärger.
I och bakom, under och ovanför ser och känner vi världen,
platser som är både bekanta och främmande, som är både skrämmande och vackra.

På utställningen i ID:I galleri möter vi konstnärerna Johanna Schartau och Eva Sidén i en gemensam utställning som tar avstamp i något som pågår just nu men så som på avstånd. De visar verk som är separata men som också ibland går in i varandra, – det uppstår möten – vid en plats, vid en vibration, ett ljud, i en bild, i en film…

Johanna Schartau är verksam som konstnär. Hon arbetar i projektform med fotografi, film, skulptur, installationer. Hennes arbeten har visats på många olika utställningsplatser i Sverige och internationellt som Ystads Konstmuseum, Konstcentrum i Belgrad, på filmfestivaler i Kina och Polen och senast i Strömstad i samarbete med Göteborgs filmfestival 2024. Hon finns representerad bl.a. på Statens Konstråd, kommuner och regioner i Sverige, Ystads Konstmuseum och Malmö Konstmuseum och har också gjort flera offentliga gestaltnings uppdrag. www.johannaschartau.se

Eva Sidén är verksam som ljudkonstnär, tonsättare och pianist. Hon har en internationell verksamhet med installationer, konserter och kompositioner. Hon har haft verk uppförda t.ex. på Moderna Museet, Liljevalchs konsthall, Millesgården, Konserthuset, Musikaliska Stockholm, Musée d´ Orsay och GRM Radio France Paris, ZKM, Karlsruhe, Bobst Immersion room, Abrons art center, Scheen center New York. Utbildad vid Konsthögskolan och Musik-högskolan Stockholm, Academy of Performing Arts i Prag och Brno, Ircam Paris. art-music-art.web.app (musik,videos). www.evasiden.se

Program  under utställningen

Söndag 17/3 kl. 15.00

Eva Sidén piano, electronik
Christer Magnusson, gitarr och sång
Björn Cederberg, läsning

Eva Sidén spelar ur
Pianostycken, RE:Origo, Ses Oiseaux II, Grief, ur Transient pieces

Erik Satie Prelude d´Eginhard, ur Gnossiennes 3, 4,

Lili Boulanger D´un jardin clair

John Cage Två Pianostycken, Dream

Philipp Glass Metamorphosis Two

Christer Magnusson
spelar egna låtar och kompositioner

Björn Cederberg
läser ur sin roman Overland Spaceship

Mer info
www.evasiden.se
art-music-art.web.app (music and videos)
www.linkedin.com/in/christer-magnusson
www.bjorncederberg.se

Vid programmet; entré frivillig swish!
Eva Sidén Christer Magnusson Björn Cederberg


24/3 Finissage. Musik – Eva Sidén kl. 15.00

Johan Sandström

Det öppna, det stängda och det platta

ID:I galleri presenterar Johan Sandström

Vernissage fredag 9 feb kl 17-20
Utställningen pågår 9 feb – 3 mars 2024

VÄLKOMNA
!

Titeln är inspirerad av benämningarna på tre möjliga utvecklingsformer för vårt universum. Det ”öppna” som fortsätter att expandera tills allting är så isärdraget att all materiell växelverkan upphör, det ”stängda” som obevekligen kommer att falla ihop till en liten punkt, och det ”platta” där tyngdkraften är så perfekt anpassad att den kommer att hålla samman universum i all oändlighet. Med det öppna, det stängda och det platta refererar jag dock i det här sammanhanget till några intressanta egenskaper hos abstrakt måleri. Själva kombinationen av dem finner jag på ett märkligt sätt beskriva viktiga aspekter som jag är upptagen av i måleriprocessen. Om det ’öppna’ är de visuella rummen, det kaotiska och det mångtydiga som uppstår i färgernas möten på underlaget, och som blir intressanta i kontrast till sin samtidiga ’platthet’, så är det ’stängda’ det som stoppar upp, bildar gränser, fungerar som pauser och som också sluter kompositionen och skapar form.

Johan Sandström (f. 1963 i Stockholm) är en multidisciplinär konstnär, curator och arkitekt baserad i Malmö och Köpenhamn. I ateljén är han mest fokuserad på abstrakt måleri, men han använder sig också av skulptur, foto och installationer. Han arbetar då ofta med enkla material, readymades och fragment av olika slag. Inspirerad av Surrealismen och utforskandet av det gränsöverskridande, irrationella och undermedvetna, blandar han tekniker och teman, och pendlar mellan det planerade och det impulsiva. Han är grundare och projektledare för Rymdprogrammet – en experimentell och konceptuell plattform för konstnärliga samarbeten, och för Molekyl gallery i Malmö. Han är också engagerad i offentliga gestaltningsuppdrag. Han har en master i konst från Konstfack (1998) och i arkitektur från Lunds Tekniska Högskola (2005).www.johansandstrom.se

https://www.instagram.com/j.sandstrom.studio/

KONTURER

ID:I galleri presenterar Beatrice Hansson

12 jan – 4 februari 2023, Vernissage fredag 12 jan kl 17-20

Öppettider tors-sön 12-17

2020 invigdes en 42 meter lång skulptur av Beatrice Hansson i Remiseparken på Amager i Köpenhamn. I ett utsträckt vindlande virrvarr i rostfritt stålrör svingar sig barn i en parkour-liknande aktivitet. För den som befinner däri, tecknar stålröret en glänsande kontur mot skyn. Det är lekfullt och storslaget – i en skala fjärran det till ytan begränsade gallerirum där Hanssons utställning nu presenteras.Litet blir stort. Stort blir litet. Ett förvandlingsnummer som Hansson intresserar sig för.
Överväganden inför varje sammanhangs rumslighet och förutsättningar. Utställningens två skulpturer är råare och mindre insmickrande i sitt utförande än tidigare. De redovisade svetsfogarna blir ett ornament, men berättar också något om det avancerade hantverk och bearbetning av materialet som ligger bakom såväl den slutna formens sammanfogade delar, som transformationen i skala och uttryck. Hanssons förlagor i ståltråd arbetas fram intuitivt och kan vara närmare hundra till antalet, när ett strängt urval tar vid i sökandet efter uttryck som låter sig omvandlas till något större, där de förblir formmässigt intressanta.

I tuschteckningarna rör sig Hansson i förhållandevis ny terräng. Med metodiskt allvar och
upprymd nyfikenhet utforskar hon materialets beskaffenhet och möjligheter. Dynamiken
mellan kontroll och slumpmässighet avspeglas i bilderna som vibrerar i sina konturer och
aktiverar ögats och medvetandets eviga sökande efter det mänskligt igenkännbara.
Vad vi än ser – i figurernas intensiva svärta och finstämda gråskalor, eller i skulpturen som
nonchalant lutar sig mot galleriväggen – så är Hanssons existentiellt laddade arbeten inte
direkt befriade från humor.
Pia Kristoffersson

Tack till Henrik Brandt som tillverkat de två skulpturerna

Helén Svensson

ID:I galleri presenterar
Helén Svensson

Vernissage
fredagen den 6 oktober kl. 17-20

Utställningen pågår t.o.m. den 22 oktober
”Inte nudda golv”
Inte nudda golv lyder den samtidigt iögonfallande lekfulla och rigida titeln på Helén Svenssons första separatutställning på ID:I, och utgör på sätt och vis både en bokstavlig och bildlig spegling av densamma. Trots den direkta ordalydelsen, som signalerar ett “får inte”, så avses i själva verket mer självironiskt en frigörelseprocess och ett synliggörande av en för många konstnärer relaterbar verklighet, där den egna skapandehistoriken sätter begränsningar och ramar för vilka utfall som upplevs möjliga i ateljéprocessen.
Jag träffade Helén Svensson i samband med galleriets 20-årsjubileum och tillhörande utställning och fick då möjlighet att begrunda hennes lika långa konstnärskap fram tills då. Jag slogs av hennes hantverksmässigt gedigna och mödosamma process som ofta involverat repetitiva mönster och strama och nedtonade färgskalor. Jag beskrev vidare hennes konst som “stringent” då jag helt utan förvarning ringde upp henne från gymmet en dag, utifrån en nyck om att föreslå ett samarbete ihop. Det fanns en nyfikenhet redan innan samtalet om hur konstnärskapet kunde te sig om “spelreglerna” kastades om; förslagsvis från emfas på det solitära och minimala till det rumsligt storskaliga och färggranna.
Det visade sig att Helén redan som det var, under ett antal år, jämte den egna praktiken, utgjort en del i kollektiva processer och långsiktiga projekt. Dels ihop med konstnären Lisa Jevbratt där ull färgats med pigment från invasiva växter på ön Santa Cruz Island utanför Kalifornien, dels med tre andra konstnärer i Corners, som vilar på att rekontextualisera alster av konstnärerna i nya platsspecifika framställningar, inte bara i men direkt med arkitekturen på en plats. Det vore märkligt om ens verkande i dessa kollektiva sammanhang inte återspeglades och fann fotfäste även i den “egna konsten” och så är fallet nu.
I utställningen står ull som ett elementärt material, i förgrunden också som en “huvudsak”. Ullen får här, tvärtemot hur man ibland är van att se den inom konsten, ta ståtlig skulptural form. I första rummet spänns som solar i luftrummet en formation av fem stora cirklar i filtad ull. Ullen som har utgjorts av överskott har skänkts från olika fårbönder och därefter renats och behandlats samt tre av dem färgats med tre lavsorter från konstnärens eget lantställe. Det är intressant och emblematiskt i sammanhanget att laven i sig är en symbiotisk organism och en korsbefruktning av svamp och alg. Den här utställningen är resultatet av en väldigt nära symbios från första början mellan konstnär och curator som vilat på mottaglighet för nya idéer och curatorn som en möjlig katalysator för förändring då en tillit infinner sig.
I det andra och sista rummet fortsätter ett slags lek i rummen med de allra vanligaste formerna sen barnsben. Rektanglar på väggen inbegriper medvetet en konsthistorisk nick mot Donald Judds ikoniska väggtrappor. För varför inte? Är inte det själva poängen med att utmana sig och vidden av sitt konstnärskap? Att göra precis det där som får en att undra om det verkligen passar sig? Det mesta flyger och går som oftast, men det är ett ställningstagande man själv gör. En tröskel att bestämt kliva över. Här har konsten redan sen länge lämnat golvet.
Ashik Zaman

galleri