DOM
Snežana Vučetić Bohm
 

Öppet  17.5-2.6, tor-sön 12-17

Vernissage 17 maj kl 17-20

VÄLKOMNA!

Utställningens utgångspunkt är en pärm med arkitektritningar presenterade i en installation med bilder, historiskt arkivmaterial och objekt sammanflätade utifrån idéer om ideologi, frihet, drömmar, utopier och verklighet.

Ritningarna föreställer det hus som mina föräldrar och släktingar en gång började bygga
1967 i forna Jugoslavien, idag Montenegro, huset som aldrig blev färdigbyggt saknar ett
våningsplan, enligt ritningarna, vilket de böjda armeringsjärnen på taket vittnar om.
Ett fotografi, från 1998 omarbetat 2022–24, där jag i ett självporträtt som sjuksköterska bär min mosters examinationsdräkt, i den nya bilden har detaljer från planritningarna lagts till. Utställningen utforskar identitet i skärningspunkten mellan exil, migration och assimilation där en känsla av ett förlorat nu ständigt gör sig påmind. Titeln på utställningen DOM har olika betydelser på olika språk inklusive svenska, men på serbiska betyder det hem.

Snežana Vučetić Bohm född 1963 i Belgrad, forna Jugoslavien, arbetar med fotografi, måleri, objekt, oftast presenterade som installationer, arbetar även med offentlig konst Utbildad vid Akademin för fotografi, Konstfack. Finns representerad i Moderna Museets samling och Statens Konstråd. Arbetar även med offentlig konst. www.svb8.com

Snežana Vučetić Bohm deltar just nu i utställningen Sju rum och en trädgård; Rashid Johnson och Moderna Museets samling som visas på Moderna Museet i Stockholm, pågår fram till 22/9 – 2024