KONTURER

ID:I galleri presenterar Beatrice Hansson

12 jan – 4 februari 2023, Vernissage fredag 12 jan kl 17-20

Öppettider tors-sön 12-17

2020 invigdes en 42 meter lång skulptur av Beatrice Hansson i Remiseparken på Amager i Köpenhamn. I ett utsträckt vindlande virrvarr i rostfritt stålrör svingar sig barn i en parkour-liknande aktivitet. För den som befinner däri, tecknar stålröret en glänsande kontur mot skyn. Det är lekfullt och storslaget – i en skala fjärran det till ytan begränsade gallerirum där Hanssons utställning nu presenteras.Litet blir stort. Stort blir litet. Ett förvandlingsnummer som Hansson intresserar sig för.
Överväganden inför varje sammanhangs rumslighet och förutsättningar. Utställningens två skulpturer är råare och mindre insmickrande i sitt utförande än tidigare. De redovisade svetsfogarna blir ett ornament, men berättar också något om det avancerade hantverk och bearbetning av materialet som ligger bakom såväl den slutna formens sammanfogade delar, som transformationen i skala och uttryck. Hanssons förlagor i ståltråd arbetas fram intuitivt och kan vara närmare hundra till antalet, när ett strängt urval tar vid i sökandet efter uttryck som låter sig omvandlas till något större, där de förblir formmässigt intressanta.

I tuschteckningarna rör sig Hansson i förhållandevis ny terräng. Med metodiskt allvar och
upprymd nyfikenhet utforskar hon materialets beskaffenhet och möjligheter. Dynamiken
mellan kontroll och slumpmässighet avspeglas i bilderna som vibrerar i sina konturer och
aktiverar ögats och medvetandets eviga sökande efter det mänskligt igenkännbara.
Vad vi än ser – i figurernas intensiva svärta och finstämda gråskalor, eller i skulpturen som
nonchalant lutar sig mot galleriväggen – så är Hanssons existentiellt laddade arbeten inte
direkt befriade från humor.
Pia Kristoffersson

Tack till Henrik Brandt som tillverkat de två skulpturerna