Johan Sandström

Det öppna, det stängda och det platta

ID:I galleri presenterar Johan Sandström

Vernissage fredag 9 feb kl 17-20
Utställningen pågår 9 feb – 3 mars 2024

VÄLKOMNA
!

Titeln är inspirerad av benämningarna på tre möjliga utvecklingsformer för vårt universum. Det ”öppna” som fortsätter att expandera tills allting är så isärdraget att all materiell växelverkan upphör, det ”stängda” som obevekligen kommer att falla ihop till en liten punkt, och det ”platta” där tyngdkraften är så perfekt anpassad att den kommer att hålla samman universum i all oändlighet. Med det öppna, det stängda och det platta refererar jag dock i det här sammanhanget till några intressanta egenskaper hos abstrakt måleri. Själva kombinationen av dem finner jag på ett märkligt sätt beskriva viktiga aspekter som jag är upptagen av i måleriprocessen. Om det ’öppna’ är de visuella rummen, det kaotiska och det mångtydiga som uppstår i färgernas möten på underlaget, och som blir intressanta i kontrast till sin samtidiga ’platthet’, så är det ’stängda’ det som stoppar upp, bildar gränser, fungerar som pauser och som också sluter kompositionen och skapar form.

Johan Sandström (f. 1963 i Stockholm) är en multidisciplinär konstnär, curator och arkitekt baserad i Malmö och Köpenhamn. I ateljén är han mest fokuserad på abstrakt måleri, men han använder sig också av skulptur, foto och installationer. Han arbetar då ofta med enkla material, readymades och fragment av olika slag. Inspirerad av Surrealismen och utforskandet av det gränsöverskridande, irrationella och undermedvetna, blandar han tekniker och teman, och pendlar mellan det planerade och det impulsiva. Han är grundare och projektledare för Rymdprogrammet – en experimentell och konceptuell plattform för konstnärliga samarbeten, och för Molekyl gallery i Malmö. Han är också engagerad i offentliga gestaltningsuppdrag. Han har en master i konst från Konstfack (1998) och i arkitektur från Lunds Tekniska Högskola (2005).www.johansandstrom.se

https://www.instagram.com/j.sandstrom.studio/