Kategoriarkiv: 2012

Det sublima, Döden och Cykeln

Samlingsutställning med Konstfack

Det sublima, Döden och Cykeln

Anna Lindkvist Adolfsson
Annika Ottander
Galina Davydtchenko
Ida Kriisa
Carin Bergman
Christina Hedlund
Lena Karmi
Marius Wahl Gran
Ulf Wagner

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Vernissage
torsdag 31 maj kl 17–20

Utställningen pågår 31.5–10.6 2012

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Varmt välkomna!

 

Det sublima, döden och cykeln

Samlingsutställning med Konstfack

Att förstå och tyda titeln på utställningen – Det sublima, döden och cykeln – ter sig vanskligt, om inte helt omöjligt. Det sublima, ja, det har ju att göra med något skräckblandat och samtidigt fascinerande. Döden är döden, också den väcker ju skräckblandade känslor, sorg, saknad och ibland ren och skär ångest…. Men cykeln?

Utställningen på ID:I galleri i Stockholm med vernissage den 31 maj kl 17.00 har sin upprinnelse i en kurs för yrkesverksamma konstnärer och formgivare under läsåret 2011-2012 som har fokuserat på ”teorier, metoder och praktiker” med tonvikt på temat helighet. Kursplanens utfästelser var lika högtidliga som löftesbringande:

Kursen, som också är en workshop med praktiskt arbete, är en bred tvärvetenskaplig och idéhistoriskt förankrad genomgång av centrala metodologiska förståelsemodeller inom konstnärlig forskning och syftar till att tillhandahålla och samtidigt problematisera dessa modeller i ett samtida perspektiv med tonvikt på helighet. Dessutom – det nyskapande momentet – gestaltas de olika teoretiska förhållningssätten i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna ateljésamtal och gruppdiskussioner, som sedan implementeras i det egna konstnärliga arbetet.

Det idéhistoriska perspektivet tillhandahålls bl.a. genom en redovisning för kroppsuppfattningens förändringar i konsten. Kursen inleds med grundbegreppen i konstvetenskap, behandlar bl.a. olika argumentationstekniker och logiska begrepp, presenterar strukturalistiska metoder och tolkningsmodeller, den psykoanalytiska förståelsen, fenomenologin, den amerikanska pragmatismen och dekonstruktionsfilosofin samt avslutas med genusvetenskapliga grundbegrepp och genusteoretiska perspektiv.

De teoretiska diskussionerna stöds av konstnärligt praktiskt arbete under hela kursen och ateljésamtal individuellt och/eller i grupp.

En av utgångspunkterna var boken Helig, helig är bilden (Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2011) och fyra textkompendier. En annan utgångspunkt var att var och en av de från början femtontalet deltagare skulle gestalta i praktiskt arbete en idé eller en förståelsemodell som kursen aktualiserade – detta blev sedan själva utställningen med konstnärerna Anna Lindkvist Adolfsson, Carin Bergman, Galina Davydtchenko, Christina Hedlund, Leena Karmi, Ida Kriisa, Annika Ottander, Ulf Wagner och Marius Wahl Gran. De flesta av utställarna har också kompletterat sin konstnärliga gestaltning med en reflekterande text som bifogas presentationerna.

Det sublima och döden? Kan dessa hänga samman med heligheten? Ja, enligt den tyske religionsfilosofen Rudolf Otto i början av förra seklet väcker heligheten en numinös känsla av ”tremendum et fascinans”, skräck och fascination, precis som det sublima och ibland även döden. Cykeln då?

Tom Sandqvist
Kursansvarig

_________________________________________________________________________

Andra konstnärsdrivna gallerier på östra Södermalm:
Studio 44
Candyland
Tegen 2

Árni Gudmundsson och Cristian Rieloff

Árni Gudmundsson och Cristian Rieloff

Vernissage
fredag 24 februari kl 17–20

Utställningen pågår 24.2–11.3 2012

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Varmt välkomna!

Lucky Guys© Árni Gudmundsson och Cristian Rieloff 2012

Intervju med Árni Gudmundsson och Cristian Rieloff

Manlighet ar huvudtemat av dina verk—varifrån hittar ni idéer eller inspiration om detta ämne?

Vi är två män i den rätta ålder som sagt; inte för unga och inte för gamla. Med denna utgångspunkt går vi ut i världen och hittar en massa konstiga situationer, händelser och påståenden som benämns som manliga. Media är också en liten skattkammare.
Sen har vi också en livlig fantasi och kan drömma oss själva till olika fördelaktiga (samhälls) positioner eller få en mardröm och hamna i situationer som inte alls är så roliga.

Ni beskriver manlighet som landskap—vilken symboler har växt fram?

Symboler är lite svåra att behandla i dagens konst men visst uppstår de, men då är det mera av en slump. Vi vill inte symbolisera manligheten i vårt projekt. För vår del handlar det mera om att porträttera en bisarr verklighet eller hedra en vacker situation.

Ni annonserade efter kvinnligt könshår och resultat är skulptur ”Big Man”—Vilken reaktion fick ni på den begäran?

Big Man: Ja, här var idén att vi skulle förvandla oss själva till Alfahannar och idag betyder det väl män med makt, pengar och massa prylar och eftertraktade av kvinnor. Så vi gjorde avgjutningar av oss själva och skulle pryda dem med kvinnligt könshår.

Vi skickade ut en förfrågan och fick runt 8 kuvert med kvinnligt könshår. Reaktionerna var rätt så varierade. Allt från att” jag har just rakat av det” tills att ”min man skull inte tycka att det var okej”. Sen var vissa svar rätt så intima och det blev många svar.
När vi ställde ut denna skulptur i Oslo så fick vi efter utställningen flera brev med hår i för det nästa könshårsprojektet. Problemet är att vi inte har ett nästa könshårsprojekt på gång.

Vernissagen är den 24:e februari och Stilleben ska bli presenterad första gången i Stockholm. Kan ni tala om verken som ska visas?

Ja, det är första gången vi visar denna utställning i Stockholm. Vi har visat den på flera andra ställen i Europa och nu har vi fullbordat den. Det är som en ständig pågående process men nu har de flesta arbeten mognat och kan presenteras för den Stockholmska finsmakaren.
Vi kommer att visa en lång film med titeln ”The passion of the Christs”, två tre minuters slingor med titeln ”Brunsttid och Plastic Posers”, tre foton arbete och skulpturen ”Big man”.

Árni Gudmundsson

Åsa Frank

ID:I Galleri presenterar

ÅSA FRANCK

Hårda tider

Roger Risberg ut och in

13.9 – 29.9

Vernissage fredag 13 september 17 – 20

Öppet ons–fre 12–18

lör–sön 12–16

Välkomna!


Hårda tider ©Åsa Franck 2013

Hösten 1983 möter Åsa Franck Roger Risberg, han var konstnär, han tecknade jämt eller målade eller sprayade, hon var fotograf, hon fotograferade jämt. Men Roger kunde också bli väldigt sjuk, det var hårda tider.Now, after nearly 30 years, Åsa Franck looks back at her work documenting the artist Roger Risberg and presents a series of photographs about artist and muse, life and work. While the collection of images presented at ID:I galleri is a preview of a work in progress, they offer a satisfying glimpse of how the intimate observations of a photographer can reveal a portrait of a person from the inside out.

As a documentary photographer, there is no distinction between life and work for Franck. Photography has given her the freedom to explore reality and capture images in an honest and non-hierarchic style which has defined her practice through the years. From behind the camera lens, Franck has focused her attention on a diverse range of themes that reflect her interests and experiences of the world, whether it relates to the physical action of boxing, political commentary or the quite of moments one’s daily routines.

asafranck.com

Johanna Schartau

ID:I Galleri

presenterar

Ramsele

av

Johanna Schartau

16.11 – 2.12 2012

Konstnärssamtal onsdag 28 november kl 18.30

Välkomna!


Johan, jag, mamma, indianflätor© Johanna Schartau 2012

The 1918 painting titled ”Från Ramsele” by Eric Hallström plays a significant role in the artist Johanna Schartau’s life. As a child, this picture hung in the house where she grew up.

Now many years later, the work no longer belongs to her family, yet she resurrects it from her past and displays it in the space of ID:I galleri as a nostalgic symbol. In parallel, she also presents a selection of photographs which capture moments of her and her brother Johan’s childhood; Hallström’s painting is in the background.

Family history is an important theme in Schartau’s artistic practice and within this exhibition she explores how our heritage and the environment in which we grow and mature affects and shapes our identities. These themes are often examined through scientific research about twins. Schartau creates an installation that is in many ways like an investigation as she presents the viewer with evidence about her life and the images, texts and themes which emerge are important clues for discovering the truth that is hidden amongst the works.

Johanna Schartau will also have a new series of work on display in a group exhibition at Vallentuna’s new Culture House opening on Saturday 17 November.

© Johanna Schartau 2012

Gunnar Söder

ID:I Galleri

presenterar

GUNNAR SÖDER

26.10 – 11.11 2012

Vernissage 26 oktober 17–21

Välkomna!

www.soder.nu

_________________________________________________________________________

Kommande utställningar på ID:I galleri:

16.11 – 2.12 2012
Johanna Schartau
Vernissage 16.11 kl 17–20

________________________________________________________________________

26.10–2.12
Design Hall Telefonplan:
UnTied Notions
ID:I—Independent gallery since 2002

________________________________________________________________________

Andra konstnärsdrivna gallerier på östra Södermalm:
Studio 44
Candyland
Tegen 2