Det sublima, Döden och Cykeln

Samlingsutställning med Konstfack

Det sublima, Döden och Cykeln

Anna Lindkvist Adolfsson
Annika Ottander
Galina Davydtchenko
Ida Kriisa
Carin Bergman
Christina Hedlund
Lena Karmi
Marius Wahl Gran
Ulf Wagner

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Vernissage
torsdag 31 maj kl 17–20

Utställningen pågår 31.5–10.6 2012

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Varmt välkomna!

 

Det sublima, döden och cykeln

Samlingsutställning med Konstfack

Att förstå och tyda titeln på utställningen – Det sublima, döden och cykeln – ter sig vanskligt, om inte helt omöjligt. Det sublima, ja, det har ju att göra med något skräckblandat och samtidigt fascinerande. Döden är döden, också den väcker ju skräckblandade känslor, sorg, saknad och ibland ren och skär ångest…. Men cykeln?

Utställningen på ID:I galleri i Stockholm med vernissage den 31 maj kl 17.00 har sin upprinnelse i en kurs för yrkesverksamma konstnärer och formgivare under läsåret 2011-2012 som har fokuserat på ”teorier, metoder och praktiker” med tonvikt på temat helighet. Kursplanens utfästelser var lika högtidliga som löftesbringande:

Kursen, som också är en workshop med praktiskt arbete, är en bred tvärvetenskaplig och idéhistoriskt förankrad genomgång av centrala metodologiska förståelsemodeller inom konstnärlig forskning och syftar till att tillhandahålla och samtidigt problematisera dessa modeller i ett samtida perspektiv med tonvikt på helighet. Dessutom – det nyskapande momentet – gestaltas de olika teoretiska förhållningssätten i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna ateljésamtal och gruppdiskussioner, som sedan implementeras i det egna konstnärliga arbetet.

Det idéhistoriska perspektivet tillhandahålls bl.a. genom en redovisning för kroppsuppfattningens förändringar i konsten. Kursen inleds med grundbegreppen i konstvetenskap, behandlar bl.a. olika argumentationstekniker och logiska begrepp, presenterar strukturalistiska metoder och tolkningsmodeller, den psykoanalytiska förståelsen, fenomenologin, den amerikanska pragmatismen och dekonstruktionsfilosofin samt avslutas med genusvetenskapliga grundbegrepp och genusteoretiska perspektiv.

De teoretiska diskussionerna stöds av konstnärligt praktiskt arbete under hela kursen och ateljésamtal individuellt och/eller i grupp.

En av utgångspunkterna var boken Helig, helig är bilden (Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2011) och fyra textkompendier. En annan utgångspunkt var att var och en av de från början femtontalet deltagare skulle gestalta i praktiskt arbete en idé eller en förståelsemodell som kursen aktualiserade – detta blev sedan själva utställningen med konstnärerna Anna Lindkvist Adolfsson, Carin Bergman, Galina Davydtchenko, Christina Hedlund, Leena Karmi, Ida Kriisa, Annika Ottander, Ulf Wagner och Marius Wahl Gran. De flesta av utställarna har också kompletterat sin konstnärliga gestaltning med en reflekterande text som bifogas presentationerna.

Det sublima och döden? Kan dessa hänga samman med heligheten? Ja, enligt den tyske religionsfilosofen Rudolf Otto i början av förra seklet väcker heligheten en numinös känsla av ”tremendum et fascinans”, skräck och fascination, precis som det sublima och ibland även döden. Cykeln då?

Tom Sandqvist
Kursansvarig

_________________________________________________________________________

Andra konstnärsdrivna gallerier på östra Södermalm:
Studio 44
Candyland
Tegen 2