Kategoriarkiv: 2020

Örjan Wallert

ÖRJAN WALLERT

FORMULERING – Den abstrakta tankens konkreta uttryck”
En installation, kombinationer av målningar och ready-mades.

Utställningen pågår
20 november – 13 december 2020

Att arbeta med formen och dess möjliga utveckling är en klassisk sysselsättning för konstnären genom historien. Att använda ready-mades har konstnärer gjort i bara drygt hundra år – den ställer frågan : Vad är konst? Är vad som helst konst?

Ready–maden har också visat sig förutsätta en konstkontext, där konstnären kan hävda konstvärdet i föremålet. Det förutsätter även att betraktaren godkänner sin övertygelse att detta är konst – att det är en förmedling, oftast en materialisering av den icke verbalt språkliga tanken.

Sedan en rätt lång tid tillbaka är även ready-maden ett bland andra material för konstens formutveckling, och kan oftast accepteras som konst även av de icke initierade. (Det sker alltid lättast i en prestigefull, resursstark konstkontext, med tillgång till formulering och förmedling av kraftfulla filosofiska resonemang.)

Även ready-maden i sig är idag förändrad – en flasktorkare är t.ex. enbart ett ikoniskt konstföremål, eller möjligen en antikvitet i den mån de finns kvar. Det finns naturligtvis ready-mades som fortfarande är lite knepiga. Men inströmningen i konstbegeppet från olika områden fortsätter (från teknik, vetenskap, design, mode m.m.) och gör det alltmer omfångsrikt men samtidigt alltmer svårhanterligt i dess traditionella form med transcendentala anspråk.

Örjan Wallert

 

Cirkeln

[slideshow_deploy id=’1835′]

Galleri Id:i presenterar CIRKELN

30 oktober – 15 november

Vernissage hela helgen:
fredag 30 oktober kl. 17 – 20
lördag 31 oktober kl. 12 -16
söndag 1 november 12 – 16

Öppet:
tors- fre 12-18
lör-sön 12-16

Medverkande konstnärer:
Anna Selander, Annelie Wallin, Christina Claesson, Helena Pehrsson, Helene Heldt Hortlund, Ingrid Jonsson, Lotta Döbling, Malin Skjöld, Maria Saveland, Unn Hjohlman och Ylva Kullenberg.

Den geometriska definitionen av en cirkel är en form som består av en mängd punkter, belägna på samma avstånd till en mittpunkt. En ursprunglig modell för mänsklig interaktion och förhandling, där ingen position indikerar en överordning. Rundabordssamtalets deltagare har alla samma status, varför det också är en vedertagen diplomatisk samtalsform.

Cirkeln avgränsar, inkluderar och exkluderar. Alla har vi erfarenhet av att befinna oss utanför eller innanför cirkelns synliga eller osynliga gräns. Cirkeln definierar en grupp och betonar en samhörighet mellan dess medlemmar, en intressegemenskap. Sveriges första studiecirkel startade 1902. En metod för folkbildning och lärande i mindre grupp som fortfarande ger resonans. Ett exempel är landets stadigt ökande antal bokcirklar – en social umgängesform med texten och ordet i samvarons centrum.

En bokcirkel är också utgångspunkten för utställningens elva konstnärer. Sedan starten har de givit sig i kast med 35 böcker, där medlemmarnas praktik ger värdefullt bränsle i de animerade samtal som förs kring berättande, text och språk – begrepp med självklar relevans för en bildkonstnär. Bokcirkeln flyttar nu in i gallerirummet med verk delvis sprungna ur idéer som vuxit fram ur sammankomsterna. I utställningens befriande öppna anslag möts konstnärerna i personliga betraktelser kring text och kommunikation, inspiration och påverkan, abstrakta bilder och materiella utsagor.

Cirkeln är öppen. The End.

Pia Kristoffersson

På grund av Covid-19 kan vi inte låta för många besökare vistas i galleriet samtidigt. Tack för att du visar hänsyn genom att hålla avstånd.

johan wiking

Johan Wiking

STRECHING

9-25 Oktober 2020

Vernissage Fredag 9 Oktober kl 17-20

Torsdag-Fredag 12-18

Lördag-Söndag   12-16

 

I den här utställningen visar jag bilder som jag arbetet med i olika mellanrum. Jag kallar dem för koncentrationsövningar där jag försöker komma in i ett lustfyllttillstånd utan så mycket tanke på resultat.Det kan låta lätt men visa sig svårt då jag märker graden av distraktion och splittring. Färg! Vad är det som känns när olika färger står bredvid varandra, och hur kan jag tvivla på att jag ens får ställa den frågan? Jag har märkt att koncentrationen med pensel – tusch- färg- papper är krävande och kapaciteten att hålla kvar ögonblicken av närvaro är begränsad. Det har varit viktigt att gå in i det där rummet.. Jag tycker att det finns en slags näring där med hanterliga begränsningar och förutsättningar. Jag kan teckna upp skulpturala staplade konstruktionen som jag sedan fortsatt med i färg. Försöker låta bli att söka betydelser och liknelser. Variationer uppstår.Vad är det med färgkombinationer och former som stämmer eller lockar/ skaver eller känns fel, och varför då? I flera fall har jag sedan kört runt tveksamheten och

helt enkelt fortsatt och målat sönder dem. Vad märkligt att färgkombinationer väcker olika känslor och minnen.  Antagligen kommer jag att spinna dem vidare, visst blir fint ,annat fult, Det är lugnt. Allt kan användas, tröttande, urvattning, utmattning, paus, gör något helt annat, ut i naturen…andas, och så fortsätter jag. Det finns kanske någonting där borta, något nytt och stort som lockar bakom nästa krök med kajaken.

HÖSTEN 2020

Karin Häll

[slideshow_deploy id=’1809′]

Marjolaine Lombard

[slideshow_deploy id=’1792′]

 •  

  HÖSTEN 2020

  21.8-6.9 Marjolaine Lombard

  11.9-4.10 Karin Häll

  9.10-25.10 Johan Wiking

  30.10-15.11 Ingrid Jonsson

  20.11-13.12 Örjan Wallert

 


 

galleri