Etikettarkiv: Örjan Wallert

Örjan Wallert

“Ett föremål behandlas som skräp men har ett uttryck i sig
som gör det intressant att undersöka.
Det kan vara ett föremål med avancerad form
och teknik och allmänt använt, men som nu förlorat sin
ursprungliga funktion. Någon utveckling har sprungit ifrån
det och det tycks ropa ut: Hej, vad hände? Vad är jag?  

Dess karaktär är också skicket som visar att det har en historia
men det är en icke läsbar berättelse.  Men det kanske kan
placeras i en konstnärlig kontext, komma in i ett annat läsbart
sammanhang och där ge associationer och en annan bild av verkligheten.”  

 English

“An object is treated as trash but it has an expression that makes it
interesting to examine. It could be an object advanced in shape and
technique and commonly used, but has now lost its original function.
Some progress has passed it and it seems to shout out: Hey what
happened? Where am I? 

Its character is also its condition showing its history but that is an
illegible story.  Eventually though it could be placed in an art context,
enter another readable coherence and there originate associations and
another view of reality”.  

Örjan Wallert, September 2023

Örjan Wallert

ÖRJAN WALLERT

FORMULERING – Den abstrakta tankens konkreta uttryck”
En installation, kombinationer av målningar och ready-mades.

Utställningen pågår
20 november – 13 december 2020

Att arbeta med formen och dess möjliga utveckling är en klassisk sysselsättning för konstnären genom historien. Att använda ready-mades har konstnärer gjort i bara drygt hundra år – den ställer frågan : Vad är konst? Är vad som helst konst?

Ready–maden har också visat sig förutsätta en konstkontext, där konstnären kan hävda konstvärdet i föremålet. Det förutsätter även att betraktaren godkänner sin övertygelse att detta är konst – att det är en förmedling, oftast en materialisering av den icke verbalt språkliga tanken.

Sedan en rätt lång tid tillbaka är även ready-maden ett bland andra material för konstens formutveckling, och kan oftast accepteras som konst även av de icke initierade. (Det sker alltid lättast i en prestigefull, resursstark konstkontext, med tillgång till formulering och förmedling av kraftfulla filosofiska resonemang.)

Även ready-maden i sig är idag förändrad – en flasktorkare är t.ex. enbart ett ikoniskt konstföremål, eller möjligen en antikvitet i den mån de finns kvar. Det finns naturligtvis ready-mades som fortfarande är lite knepiga. Men inströmningen i konstbegeppet från olika områden fortsätter (från teknik, vetenskap, design, mode m.m.) och gör det alltmer omfångsrikt men samtidigt alltmer svårhanterligt i dess traditionella form med transcendentala anspråk.

Örjan Wallert

 

Örjan Wallert

[slideshow_deploy id=’1389′]

 Örjan Wallert

Titel på min utställning är: Platta konstruktioner och found objects

Uställningsdatum är:  Utställningen pågår till den 4/3.  Öppning fredag 9/2   kl.17 – 20.

Öppettider:   Torsdag – Fredag  kl. 12 – 18.    Lördag – Söndag  kl. 12 – 16.

 

Jag arbetar med bilder och föremål. Bilderna – målningarna – är strama geometriska konstruktioner som ger illusion av tredimensionalitet, föremålslighet.

Objekten är upphittade, utvalda, och som sådana ofta – inte alltid – redan färdiga konstruktioner, men som rummet och bilderna får konstruera om till meningsfullt närvarande obegripliga konstföremål.

Örjan Wallert

© Örjan Wallert 2015
© Örjan Wallert 2015

 

 

 

IMAGES AS OBJECTS AND OTHER STUFF

I mitt arbete med bildens förhållande till tredimensionella strukturer och rum har mina målningar blivit alltmer föremålsliga, grejen är dock att de fortfarande är platta. Målningarna kombinerar eller visar jag tillsammans med utvalda s.k. verkliga föremål frigjorda från sina ursprungliga sammanhang. En video står för den totala illusionen.

In my work with the image relative to three-dimensional structures and space my paintings have become increasingly object-like, the point however is they are still flat. I combine or show the paintings together with selected so-called real objects released from their original context.  A video represents the total illusion.

Örjan Wallert 2015

OBS! Utställningen är även öppen efter överenskommelse!

Välkomna!