Alla inlägg av Johanna Schartau

Örjan Wallert

“Ett föremål behandlas som skräp men har ett uttryck i sig
som gör det intressant att undersöka.
Det kan vara ett föremål med avancerad form
och teknik och allmänt använt, men som nu förlorat sin
ursprungliga funktion. Någon utveckling har sprungit ifrån
det och det tycks ropa ut: Hej, vad hände? Vad är jag?  

Dess karaktär är också skicket som visar att det har en historia
men det är en icke läsbar berättelse.  Men det kanske kan
placeras i en konstnärlig kontext, komma in i ett annat läsbart
sammanhang och där ge associationer och en annan bild av verkligheten.”  

 English

“An object is treated as trash but it has an expression that makes it
interesting to examine. It could be an object advanced in shape and
technique and commonly used, but has now lost its original function.
Some progress has passed it and it seems to shout out: Hey what
happened? Where am I? 

Its character is also its condition showing its history but that is an
illegible story.  Eventually though it could be placed in an art context,
enter another readable coherence and there originate associations and
another view of reality”.  

Örjan Wallert, September 2023

ANNA RIDDERSTAD

©Anna Ridderstad

GRUND

Anna Ridderstad (f 1976) visar storskaliga fotografier av berghällar i Nacka. De är en del av ett arbete som pågått sedan 2019 där hon undersöker plats och topografi i förhållande till kroppslig upplevelse.

”Jag tror att alla som har vuxit upp i Stockholmsområdet har en relation till de här hällarna som hör till det som kallas tallhällmark. Som barn i någon förort kände vi dem kanske som våra egna fickor, visste var pölarna samlades efter regnen och lekte olika lekar där hällarnas former fick nya betydelser. För vuxna finns de nog mest bara där, tills de sprängs bort i nästa byggprojekt. De verkar anses rätt värdelösa, precis som så mycket annat som människan inte omskapat och definierat. Ett hinder för utvecklingen. För mig betyder de hemma. När jag flyttade till Nacka blev vandringar där jag undersökte berghällar med kameran ett sätt att lära känna platsen.”

Kroppens och sinnenas möte med omvärlden är utgångspunkten i Anna Ridderstads konstnärskap. Skala, placering och relationer mellan objekt i ett utställningsrum, men också i ett landskap. Kroppens närvaro och rörelse i förhållande till topografi och det materiella. Hon arbetar med fotografi, film och konstruktioner i trä. Alltid i en skala som relaterar till den egna kroppen, en arkitektur som speglar yttervärlden genom sinnenas upplevelser.

”Eftersom jag arbetar både med fotografi och rumsliga installationer har jag letat efter ett sätt att föra ihop dem, att få fotografi att bli något mer än bild på vägg i ett utställningsrum. Berghällarna kunde kliva ut i rummet och skapa ett annat sammanhang.”

GRUND är Anna Ridderstads tredje soloutställning på ID:I, och konstnären är på plats i galleriet alla dagar utställningen är öppen. För besök övriga tider kontakta anna.ridderstad@gmail.com

Välkommen!

Materialities; energies

Materialities; energies at ID:I Galleri

Vernissage Fredag 26/5  kl. 17-20
27 Maj – 4 Juni, 2023

Utställningen samlar verk av tio konstnärer som deltog i den ettåriga postmaster kursen ”Materialities; energier” på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Medverkande konstnärer: Anna Pehrsson, Anna Cherednikova, Desia Ava, Elsa Gomis, Katarina Elvira Gudrunsdotter, Korina Kordova, Peter Norrman, Sanna Fogelvik, Tova Rudin-Lundell, Tove Alderin.

Materialiteter; Energier, presenterar olika sätt att arbeta med energi som en form av materia samt ett konstnärligt medium och/eller utgångspunkt för konstnärlig forskning.

ID:I Galleri
Tjärhovsgatan 19, Stockholm

English:

The exhibition brings together works by ten artists who met in the one-year postmaster course “Materialities; energies” at the Royal Institute of Art in Stockholm.

Exhibiting artists: Anna Pehrsson, Anna Cherednikova, Desia Ava, Elsa Gomis, Katarina Elvira Gudrunsdotter, Korina Kordova, Peter Norrman, Sanna Fogelvik, Tova Rudin-Lundell, Tove Alderin.

Also titled Materialities; energies, the exhibition presents different approaches to working with energy as a form of matter, taking it as an artistic medium and/or starting point for artistic investigation and creation.

Supermarket 2023

ID:I på Supermarket 2023
Årets tema Twilight zone
10-14 maj 2023
 
Öppettider
torsdag-lördag 12:00-20:00
söndag 12:00-18:00
Stadsgårdsterminalen vid Slussen Stockholm
 
Välkomna!
 
Dag och natt, mörker och ljus, jord och luft, gott och ont, krig och fred, diktatur och demokrati. De står alla
på varsin sida om linjen, som sakta rör sig omärkligt framåt. Eller är det bara i en cirkel den rör sig – linjen-? Latituden, timvisaren, jordytan, stridslinjen. Kanske böjer den sig inåt och färdas mot jordens mittpunkt och det mörker som omsluter underjordens varelser. En del utvecklas bara i mörker och kan inte leva i ljuset som Dracula. En del ser inte ljuset (våra krigsherrar). Skuggan existerar inte utan solen. Fotografiet som framkallas sakta med den röda lampan dinglande i mörkret för att sedan bli synligt i ljuset. Dagblomman. Solstrålen som smälter istappen.
 
Vi är fyra konstnärer ur ID:I galleri som visar arbeten om mörkret antingen som handfast i jorden, det bildliga och det filosofiska teoretiska mörkret som kriget och vår planets miljö som förstörs.
 
Helena Pehrsson   instagram @pehrssonhelena
Mona Petersson    www.monapetersson.se instagram @artmonapetersson
Johanna Schartau   www.johannaschartau.se instagram @johanna_schartau
Annelie Wallin       www.anneliewallin.se instagram @_anneliewallin
 
För mer info:
https://supermarketartfair.com/
https://idigalleri.org/
instagram: @galleriidi
 
 
English version
Day and night, darkness and light, earth and air, good and evil, war and peace, dictatorship and democracy. They all stand on opposing sides of the line, which moves slowly and imperceptibly forward. Or is it only going around in a circle?Latitude, the hour hand, earth’s surface, combat line. Folding inwards, traveling towards the center of the earth and the darkness enclose its subterranean creatures. Some evolve in the dark and, like Dracula, cannot survive in the light. Some do not see the light (our warlords). Shadow does not exist without sunlight. The photography develops slowly in the dark under a dangling red lamp, only to become visible in the light. The daylily. The sunbeam dissolving an icicle.
 
We are four artists from ID:I who exhibit and showcase works about darkness, either as something tangible in the soil, or the metaphorical and philosophical darkness, such as war and the planet’s threatened environment.

Natalie Sutinen

Natalie Sutinen
RELINQUERE – ATT LÄMNA KVAR

Oljemåleri & Skulptur

15/4 – 23/4

Välkomna på Vernissage 14 april 17-20

På ID:I Galleri, Tjärhovsgatan 19

Ur en reseskildring från Kizimkazi på Zanzibar: Varje morgon strax efter solen stigit upp gick jag och mina två snart vuxna barn ut på havets botten, åtföljd av en herrelös hund. Tillsammans med lokalbefolkningen som av en annan anledning än vi utnyttjade dessa dyrbara timmar och minuter för att stillsamt vandra på den torrlagda havsbottnen kilometer efter kilometer uppenbarades ett landskap så otroligt vacker, likt en historisk relik, av naturen tillverkad skulpturpark. Vetskapen av att koralldjur tillhör de organismer på jorden som lever längst, omkring 4265 år gjorde att den här vandringen kändes förhistorisk. Solblindhet var bara en av farorna som gjorde sig påmind. Mellan de förstenade korallskeletten gömde sig de mest osannolika djur, sjöborrar med blå blinkande lampor, geléliknande sjöstjärnor, snäckor med dödliga spjut och ormar som ömsat skinn. Utan större kunskap om djurlivet i Afrika var det svårt att veta vad som var växt eller djur. En del var giftiga och vissa fiskar såg ut som stenar. Vi fortsatte varsamt gå ända till kanten och där i djupet fanns hammarhajen. Vattnet började komma tillbaka och inom trettio min skulle den torrlagda havsbottnen åter bli djupt hav. Men vi tappade bort tiden och minuterna blev knappa. Där stod vi nu som förstenade, vi insåg att det skulle bli svårare än vi trott att ta oss tillbaka till land. På lek eller allvar hade mängder av svarta sjöborrar hopat sig, de hade med sina tusentals ben gått och lagt sig framför passagen in mot land. Var vi än vände oss strömmade vattnet in och hettan vibrerade likt en brinnande eld på våra kroppar.

RELINQUERE – ATT LÄMNA KVAR utgörs av oljemålningar, tuschteckningar och objekt av stengods.

Jag fantiserade om människoskelett som växt samman med korallernas och fastnat i de turkosa tidvattnendrömmarna. Ofta har jag blandat djur och människor och morfat växtlighet med hår. Efter ca 25 år av vila från att måla oljefärg på duk, har jag åter tagit upp den delen av mitt skapande och kombinerar nu det med film, skulptur och installation. Senast på Vänersborgs konsthall visade jag i soloutställningen ”Enhypnion”, ett ljusspel, filmerna ”Herbarium, Vatten och Héron- fragrance of violence”. I utställningen ”Avfart” förra våren deltog jag med en installation av svarta träkulisser.

Instagram: https://instagram.com/sutinennatalie

Hemsida: https://nataliesutinen.se/