ANNA RIDDERSTAD

©Anna Ridderstad

GRUND

Anna Ridderstad (f 1976) visar storskaliga fotografier av berghällar i Nacka. De är en del av ett arbete som pågått sedan 2019 där hon undersöker plats och topografi i förhållande till kroppslig upplevelse.

”Jag tror att alla som har vuxit upp i Stockholmsområdet har en relation till de här hällarna som hör till det som kallas tallhällmark. Som barn i någon förort kände vi dem kanske som våra egna fickor, visste var pölarna samlades efter regnen och lekte olika lekar där hällarnas former fick nya betydelser. För vuxna finns de nog mest bara där, tills de sprängs bort i nästa byggprojekt. De verkar anses rätt värdelösa, precis som så mycket annat som människan inte omskapat och definierat. Ett hinder för utvecklingen. För mig betyder de hemma. När jag flyttade till Nacka blev vandringar där jag undersökte berghällar med kameran ett sätt att lära känna platsen.”

Kroppens och sinnenas möte med omvärlden är utgångspunkten i Anna Ridderstads konstnärskap. Skala, placering och relationer mellan objekt i ett utställningsrum, men också i ett landskap. Kroppens närvaro och rörelse i förhållande till topografi och det materiella. Hon arbetar med fotografi, film och konstruktioner i trä. Alltid i en skala som relaterar till den egna kroppen, en arkitektur som speglar yttervärlden genom sinnenas upplevelser.

”Eftersom jag arbetar både med fotografi och rumsliga installationer har jag letat efter ett sätt att föra ihop dem, att få fotografi att bli något mer än bild på vägg i ett utställningsrum. Berghällarna kunde kliva ut i rummet och skapa ett annat sammanhang.”

GRUND är Anna Ridderstads tredje soloutställning på ID:I, och konstnären är på plats i galleriet alla dagar utställningen är öppen. För besök övriga tider kontakta anna.ridderstad@gmail.com

Välkommen!