Kategoriarkiv: Samlingsutställningar

Supermarket 2023

ID:I på Supermarket 2023
Årets tema Twilight zone
10-14 maj 2023
 
Öppettider
torsdag-lördag 12:00-20:00
söndag 12:00-18:00
Stadsgårdsterminalen vid Slussen Stockholm
 
Välkomna!
 
Dag och natt, mörker och ljus, jord och luft, gott och ont, krig och fred, diktatur och demokrati. De står alla
på varsin sida om linjen, som sakta rör sig omärkligt framåt. Eller är det bara i en cirkel den rör sig – linjen-? Latituden, timvisaren, jordytan, stridslinjen. Kanske böjer den sig inåt och färdas mot jordens mittpunkt och det mörker som omsluter underjordens varelser. En del utvecklas bara i mörker och kan inte leva i ljuset som Dracula. En del ser inte ljuset (våra krigsherrar). Skuggan existerar inte utan solen. Fotografiet som framkallas sakta med den röda lampan dinglande i mörkret för att sedan bli synligt i ljuset. Dagblomman. Solstrålen som smälter istappen.
 
Vi är fyra konstnärer ur ID:I galleri som visar arbeten om mörkret antingen som handfast i jorden, det bildliga och det filosofiska teoretiska mörkret som kriget och vår planets miljö som förstörs.
 
Helena Pehrsson   instagram @pehrssonhelena
Mona Petersson    www.monapetersson.se instagram @artmonapetersson
Johanna Schartau   www.johannaschartau.se instagram @johanna_schartau
Annelie Wallin       www.anneliewallin.se instagram @_anneliewallin
 
För mer info:
https://supermarketartfair.com/
https://idigalleri.org/
instagram: @galleriidi
 
 
English version
Day and night, darkness and light, earth and air, good and evil, war and peace, dictatorship and democracy. They all stand on opposing sides of the line, which moves slowly and imperceptibly forward. Or is it only going around in a circle?Latitude, the hour hand, earth’s surface, combat line. Folding inwards, traveling towards the center of the earth and the darkness enclose its subterranean creatures. Some evolve in the dark and, like Dracula, cannot survive in the light. Some do not see the light (our warlords). Shadow does not exist without sunlight. The photography develops slowly in the dark under a dangling red lamp, only to become visible in the light. The daylily. The sunbeam dissolving an icicle.
 
We are four artists from ID:I who exhibit and showcase works about darkness, either as something tangible in the soil, or the metaphorical and philosophical darkness, such as war and the planet’s threatened environment.

The Swedish Brand

Välkomna på 
Vernissage torsdag 15 december, kl. 17-20

The Swedish Brand

Queenning Zhao, Rickard Eklund, Malin Molin,
Kira Carpelan och Theodor Johansson
Curatorer: C-print

Utställningen pågår till den 18 december
Öppettider: fredag-söndag  kl. 12-16

Utställningen ”The Swedish Brand” gjordes och visades ursprungligen för och på Feiertag i Kassel i somras,
i samband med 2022 som ett Documenta-år. Då svenska gänget skulle till Kassel så uppstod humoristiskt idén
att föra med sig en slice av svenskheten till Tyskland. Curatorerna och gruppen landade kring ett svenskt fenomen
som utgör en oumbärlig del av det svenska hemmet och hushållet, och vilket vi alla har en relation till i någon mån.
Detta globala fenomen i form av ett företag och varumärke förstärker alltjämt den fördelaktiga bilden av Sverige
för den utomstående blicken vilket gör det än mer intressant att sätta under luppen. Det är visserligen design
som står i förgrunden för fenomenets verksamhet men frågan har varit vilken konst som därur uppstår då ett konceptuellt
förhållningssätt tillämpas och olika verkligheter och omständigheter vrids och vänds fram till ytan som diverse trådar.

Affischdesign: Rickard Eklund

idé:idag / ID:I galleri 20 år 

ID:I 2002-2022
Konstnärshuset
6 oktober – 5 november, 2022


Öppet onsdag – lördag 12-16 . Smålandsgatan 7, Stockholm

Välkommen på vernissage på Konstnärshuset, Stora galleriet
torsdag den 6 oktober kl. 17 – 20

ID:I Galleri presenterar
idé:idag / ID:I galleri 20 år 

För 20 år sedan öppnade ID:I galleri sina portar på Tjärhovsgatan 19 i Stockholm och har sedan dess varit en aktiv del av det lokala konstlandskapet genom att vara ett ständigt nav i det som utgör en konstnärsdriven scen. För jubileumsutställningen har ID:I bjudits in att ta plats i Stora galleriet på SKF/Konstnärshuset. Utställningstiteln “Idé:idag” pekar på att det är ID:I galleris nuvarande formation som står i blickfånget; medlemmarna nu, trådar i deras konstnärskap och galleriets verklighet som det står idag.

Konstnärer:  Anna Nyberg, Anna RidderstadAnnelie WallinBeatrice HanssonDan Lageryd, Henrik BrandtIvar Hagren/Weronika Bela,  Marjolaine LombardMona Petersson, Paula UrbanoÅsa Andersson-BromsHillside Projects (Emily Berry Mennerdahl och Jonas Böttern)Alexander MoodJohanna SchartauSnežana Vučetić BohmTobias Sjödin, Helena Pehrsson, Helén SvenssonIngrid JonssonIsak SundströmJohan Wiking, Linda Karlsson, Sookyoung Huh och Örjan Wallert

Curators: Alida Ivanov och Ashik Zama

I:DI Galleri presenterar

R Y M D P R O G R A M M E T  ”Momentum”    26.8 – 18.9  2022

Välkommen på vernissage
fredagen den 26.8  kl 17-20

ID:I Galleri, Tjärhovsgatan 19, Stockholm
– ett utbyte med Molekyl gallery, Malmö

Rymdprogrammet är en oberoende plattform för konstnärlig samverkan och gemensamma projekt. Den växte fram 2019 som en spin-off ur arbetet med offentliga gestaltningar och inkluderar nu även olika former av workshops och av curaterade utställningar.
Verksamheten är experimentell och processorienterad. Den undersöker möjligheter och fördelar med samarbeten och kombinationer av de medverkandes olika teman, tekniker och metoder: keramik möter elektronik, foto, video, måleri, arkitektur, snickeri, performance och text. Plattformen delar lokaler med Molekyl gallery i Malmö och har inget fast antal medverkande. Utställningen på ID:I är en presentation av både individuella verk och samarbeten.
 
 
Mats Andersson (f. 1966), MFA – Malmö Konsthögskola 1999, verksam i Malmö.

Konstnär och museitekniker. Arbetar konceptuellt / idébaserat med foto och skulptur utifrån ett intresse för relationerna mellan kropp, psykologi, litteratur, film och arkitektur, samt med offentlig gestaltning och utställningsarkitektur tillsammans med Johan Sandström.

Charlotta Bellander (f. 1968), MFA – Tillämpad konst, HDK, Göteborg 2012, verksam i Göteborg.
Arbetar konceptuellt och konkret med keramik, fotografi och film. Naturelementens rörelser och visuella språk utgör inspirationskälla för hennes intuitiva och undersökande arbetsmetod som ofta utgår ifrån platsen hon befinner sig på. Hon beger sig regelbundet ut i landskapet och dokumenterar det med sin kamera och letar efter lera som går att använda i sitt experimenterande med representation, teknik, kemi och uttryck.

Liselott Bjurgard Wassborg (f. 1966), MFA – Konst, Konstfack 1999, verksam i Eksjö och Malmö.
Arbetar med icke föreställande måleriska processer. Arbetet är intuitivt och handlar om ett personligt inre samtal med materialen som verktyg.

Camilla Carlsson (f. 1971), MFA – Konsthögskolan i Malmö 2001, verksam i Stockholm.
Konstnär och konstpedagog. Hon använder olika uttryck, material och metoder beroende på tema: sedan länge arbetar hon kring lek, bygglek och lekens roll i samhället. Hon fotograferar spår av lek och samlar citat om lek i ett pågående lekarkiv. Hennes konst kan vara allt från teckningar, collage, objekt till textila installationer. I gestaltningsuppdrag gör hon ofta barn delaktiga i skapandeprocesserna

John Håkansson (f. 1966), BA Fotohögskolan i Göteborg 1993, samt studier vid Konstfack och KKH, verksam i Stockholm.
Konstnär, fotograf och pedagog. Arbetar med teman som kretsar kring arkitektur, stad och landskap – människans avtryck på omgivningen. Ämnena upptäcker han oftast i sin närhet. Fotografi är hans huvudsakliga medium, men arbetar även med rörlig bild och objekt och fotoböcker.

Timo Menke (f. 1967), MFA – Konst, Konstfack 1999, verksam i Stockholm.
Timo Menkes interdisciplinära praktik präglas av ett intresse för mörka objekt, processer och metoder. Syftet är att utveckla en ”mörk holism” som innefattar och lyfter fram de negativa och paradoxala effekterna av mänsklighetens aktiviteter. (Begreppet holism lanserades på 1920-talet av den sydafrikanska filosofen och politikern Jan Smuts.)

Johan Sandström (f. 1963), MFA – Konst, Konstfack 1998, verksam i Malmö.
Konstnär, arkitekt och curator på Molekyl gallery. Arbetar med abstrakt måleri och med foto och skulptur i en kombination av naivism och dada-surrealistisk collagetradition. Samarbetar också med Mats Andersson med offentlig gestaltning och utställningsarkitektur.

Magnus Wassborg (F. 1962), MFA – Konst, Konstfack 1998, verksam i Eksjö och Malmö.
Magnus Wassborgs verk består av autonom lågintensiv digital mjukvara och intelligenta metaller som arbetar med sina processer i symbios med naturen. Driften består av energi från solljus, vind, vattenkraft, värme och kyla. Wassborg arbetar även med processmåleri starkt knuten till de autonoma skulpturerna.

_______________________________________________________________________________

HÖST 2022  

26.8-18.9 Molekyl Galleri, Malmö  

23.9 – 9.10 Åsa Andersson Broms  

14.10-16.10 Migrant kitchen  

21.10-30.10 Henrik Brandt  

4.11-20.11 Dan Lageryd   

25.11-11.12 Albin Karlsson

Andra konstnärsdrivna gallerier på östra Södermalm: 

Studio 44
Candyland
Tegen 2

hangmenProjects

ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19, 116 28 Stockholm.
www.idigalleri.org

IASPIS på ID:I

Välkommen till en kollektiv utställning med verk av IASPIS ateljestipendiater Neil Brownsword, Yishay Garbasz, Catherine Anyango Grünewald, Weronika Bela & Ivar Hagren, Dan Halter, Sara Kaaman, Jenny Magnusson, Lais Myrrha, Angela Su och Benno Voorham.

Utställningen pågår t.o.m. 21 augusti
Öppet fredag 12-18.
lördag-söndag 12-16

”Det har gått mer än två månader sedan de flesta av oss kom till Stockholm. Trots geografiska, kulturella och andra särdrag har vissa släktskap med våra olika konstnärliga inriktningar blivit uppenbara sedan vi först träffades i IASPIS-köket. De många samtalen, filmvisningarna, festerna, middagarna, konserterna, museibesöken, båtturer, delande av musik och utflykter till simhallen, har gjort att vi på ett bättre sätt kan ta det utrymme vi befinner oss i nu i anspråk. (…)”
Läs hela texten av Lais Myrrha på engelska nedan.

ID:I Galleri är ett konstnärsdrivet galleri som startade 2003 och där 27 medlemmar driver verksamheten och hyr lokalen tillsammans. 

The Future as Negative Spaces Welcome to a collective exhibition with works by IASPIS residents Neil Brownsword, Yishay Garbasz, Catherine Anyango Grünewald, Weronika Bela & Ivar Hagren, Dan Halter, Sara Kaaman, Jenny Magnusson, Lais Myrrha, Angela Su and Benno Voorham. ”How long Do works endure? As long As they are not completed. Since as long as they demand effort They do not decay. ” Bertolt Brecht The Future as Negative Spaces More than two months have passed since a part of us arrived in Stockholm. Despite geographical, cultural and other idiosyncrasies, some affinities of our different research backgrounds have become apparent since we first met in the IASPIS kitchen. The many conversations, film screenings, parties, dinners, concerts, museum visits, boat trips, the sharing of music and excursions to the swimming pool, have allowed us to inhabit in a better way the space we are in now. There is a common point worth noting: most of us were born during the Cold War and felt its temperature more or less intensely. Perhaps, because we experienced this historical period, we learned, that borders are not fixed entities, but designs of an epoch. That even solid, heavy industrial poles can simply relocate in search of cheaper labour, leaving behind tons of waste, relegating entire cities and populations to a state of almost complete abandonment. It is not by chance that borders, ruins, detritus from industries and buildings, fields of raw material extraction, accelerated obsolescence of objects and professions, economic monopolies, subjection, control, and annihilation of historically oppressed bodies, are themes running through the works presented here. All these problems have become ever more evident, in their recurring presence, after the fall of the Berlin Wall and subsequent global domination of neoliberalism. As artists, we try to remain vigilant, having not lost our capacity to be haunted in front of it. Almost all of us have seen the supposed end of the Cold War, Latin American dictatorships, and other authoritarian regimes promoted by the United States of America in its crusade against communism. Like ruins, authoritarianism did not disappear and even today fragments of the wall dividing Germany are sold on eBay and Amazon, which, in turn, work as a good metaphor for the new face of global capitalism in its financialized and technocratic version, insofar as it takes or wants to take possession of people from the inside (the word souvenir is handy in this case). It is against this fetishization and commodification of memory, the taking over of subjectivity that the artist’s hand brushes over the paper to draw the closing moments where bodies succumb to police violence, to wars, to states. Insisting on such scenes forces us to gaze at (and to remember) the countless bodies that were and are sacrificed as fuel to feed the capitalist machine. If capitalism, like a snake, needs to shed its skin from time to time to grow and fatten, we are the ones who look for the dead tissues it leaves behind. Slack, diaphanous, and torn, these skins indicate a double presence, both of the past and the future. It is a warning not to forget that the bodies once covered by them are now protected by a surface more suited to their size, more resistant, and more falsely transparent. For me, the works exhibited here are like these skins: the sign of something that has been displaced into surrounding space, leaving a trace, a presence in what is to come. Scraps of ceramics, aged photographic papers, old images extracted from archives, unfinished constructions, old maps, board games, youth… For Walter Benjamin, the era of the technological reproducibility of the image corresponds to the moment where things lose their cult value, but not absolutely. For Benjamin, photographs of the faces of our loved ones, dead or missing, are the last refuge of the ‘aura’. These portraits are not themselves the objects of our love, but of what we reencounter through them. Like portraits and the serpent’s skins, the objects are portals. And what about these faces? Where can they be found in this exhibition? Inside boxes of aged photosensitive paper, that time has turned completely grey? In the vision of empty borders with their bridges and defence devices whose names seem taken from a fantastic tale? In the letters, we send to ourselves? In the hands that operate, at a distance, machines digging the earth to extract clay? Submerged in the serene waters of the sea, on the third bank of the river 1 * , or in the gaze, voice and gestures of children whose infancy was marked by the experience of war? In the delicate work of painting, porcelain carried out in the midst of ruins, between cigarettes? The faces in this exhibition are everywhere, everything here is the serpent’s skin, vestiges much like the photographs of loved ones, which carry with them our present only because they give colour, in a double movement, to the past and to the future. Each of the works on display appears as a blow and absence that has escaped official history, detached itself from a kind of world that has done its best to forge a state of general indifference: to otherness, death, and anything that lies beyond the established boundaries. Firstly, let us recall what is meant by indifference, as both apathy and a lack of receptivity to the other. The other as an eternally foreign category which threatens the stability of conventions and egos, of politics, of beliefs, of the boundaries that divide cities, neighbourhoods and people. The self-seen as other, The Other Selves, because to belong to this world of indifference one cannot but look at death, to the ‘wear and tear’ of bodies themselves, without losing oneself, without putting oneself outside one’s own ‘self’. In this tedious world, old age will never be understood and celebrated as the opening of multiple futures, but only, irremediably, as the loss of one single past, that of youth. To condemn the people to eternal youth is thus to deprive them of a future. Ah, the limits… of bodies, of mentalities, of territories, of the conventions that regulate different times and spaces. They are all at once imaginary and brutally real lines, drawn and guarded by the sort of inexhaustible effort present in the apparent and artificial stillness of borders, ICUs, psychiatric hospitals, and prisons. To maintain this monotony requires a gigantic workforce, a proliferation of surveillance mechanisms, massive quantities of resources, violence, apathy, and amnesia. All this effort requires an extra force that operates in the extra fields of official representations. It is precisely in this direction that this exposition is pointing to a space outside of the frame. And this negative space is seen through the intervals between one photograph and another, not always candid, of women involved in sewing activities, over the thousands of candles and cigarettes lit by Swedish matches, or by the unmeasured resources and expectations contained in the process of obtaining a small and disappointing pile of clay. At least, not only brutality can be felt by its negative space, but also love: the longing, the absence, the memory of the last look, the last breath, the last touch before the body goes cold. Remember the serpent’s skins? They condense different times: they are images of the future as negative space, surfaces that shaped a presence, a body, and cut open to make room for the future. Negative space is not a concrete and closed mould, it has neither outside nor inside, it is the inside out, torn skin. It is the clothes that no longer fit us and brings with it a warning. For this reason, perhaps anachronistically, we continue to cross bridges backwards, to strive stubbornly to find new ways of generating poetry. It is what justifies our being together in this small space, giving us the necessary courage to contemplate the dragon’s gaping teeth with the joy to continue dancing, to trace hot planes over obsolete maps and to speak – far away from armies – the silent language of forms, of images, and of bodies. This is our effort.