Helene Hortlund, Sfärer

Sfärer © Helene Hortlund, 2015
Sfärer © Helene Hortlund, 2015

Sfärer
Med tråden som linjeskapare skapas rumsligheter, hålrum och visuella sinnesstämningar.
Sfärer anspelar i det här fallet på egna zoner och den cirkulära formen som bilderna har. Bilderna som titthål till utrymmen vi vanligen inte har tillträde till och som blotta ögat inte kan förnimma.
På utställningen visas kompositioner av virkad tråd i samspel med färgfält i akvarell samt skulpturer. Utställningen har även en processinriktad del där Hortlund utforskar trådens förhållande till rummet, vilket innebär att verket kommer att växa och förändras under utställningstiden.

www.helenehortlund.se

Välkomna!