Kategoriarkiv: Samlingsutställningar

Är där här

Kapitel ett – Är där här

Det är i början eller slutet av dagen, men för de sex konstnärerna som är inuti rummet och mellan rummen är det sak samma.

Solens gång märks på skuggorna och med det ljus och mörker som tränger sig på och tar sig in, men det som sker därute ekar bara svagt härinne och sköljs över av det större ekot. Det som här är där och där här. Det rum som är i rummet, det rum som är mellan dessa rum. Där är de, de sex konstnärerna, de står vid varsin väggsida av den hexagon som bildar det rum i rummet som i sin tur innesluter alla möjligheter. På ett sätt är de i det otroligt främmande. På ett annat är de i den självklara närhet som de själva valt.

Så händer något. En av dem tar några steg framåt mot den punkt där väggen viker sig i en vinkel. Hon kikar runt hörnet och ser någon till vilken det finns en precis relation. Hon har bjudit in eller bjudits in av den andre. De har bjudit in eller bjudits in till att vara där, här i rummet, befinna sig vid en av hexagonens sex väggsidor och använda det kikhål in i det mittersta rummet som varje vägg är utrustad med.

Rummet i mitten är ett rum från litteraturen, i den utgåva som de hänvisar varandra till på sida 38 Marguerite Duras Älskaren. Kanske är de alla där, men bara kanske. För mellan inbjudningarna är tre okända för en annan, är tre så otroligt främmande att de inte kan veta förrän de är här om dessa tre existerar, om hexagonen existerar. I rummet på sida 38 på Tjärhovsgatan 19.

Chapter one – Is there here

It is in the beginning or the end of the day. To the six artists inside and in between the rooms it is however just the same.

The sun’s path shows in the shadows and in the intruding light and darkness, but what happens out there is only a weak echo lost in the deeper echo: What is here is there and here there: In the space inside the room, and in between these rooms. There they are, the six artists, each one standing next to one side of the hexagon that creates the space inside the room, that space which in turn encloses all possibilities. In one respect, this makes them incredibly estranged. In another respect, their closeness to each other is obvious and chosen.

Then something happens. One of them takes a step forward towards the section where the wall is folding. She looks around the corner and recognizes someone to whom she has a precise relation: She has invited or been invited by the other. They have invited or been invited to be there, here in the space, to be next to one of the hexagon’s six walls, and use the peephole each wall is equipped with so as to look into the middle room.

The room in the middle derives from Marguerite Duras’ The Lover, in the edition they are referring to on page 38. Maybe all of them are there, but only maybe. In the sequence of invitations, three of the other remain unknown to each of them, so utterly unknown that they cannot know before everyone is there if the other exists, if the hexagon exists. Here in the room on page 38 at Tjärhovsgatan 19.

Is there here

Vernissage 7 February 17.00 – 20.00

Opening speech 18.00

Renissage 14 February 12.00 – 16.00

Kropp och språk i konsten

ID:I Galleri presenterar

KROPP OCH SPRÅK i KONSTEN

ARTON KONSTNÄRER

17.5–2.6 2013

Vernissage fredag 17 maj 17–20

Utställningen pågår t.o.m. 2 juni

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16


Huvud med korsstygn ©Anna Lindkvist Adolfsson 2013

KROPP & SPRÅK

ARTON KONSTNÄRER STÄLLER UT PÅ ID:I-GALLERIET I STOCKHOLM

Konstfack i Stockholm arrangerar årligen olika fortbildningskurser för etablerade, yrkesverksamma konstnärer, formgivare och andra inom konst- och designsektorn. Under läsåret 2012-2013 har en av dessa kurser varit “Kropp och språk i konsten” under professor Tom Sandqvist på institutionen för Konst. Arton deltagare redovisar nu på ID:I-galleriet för hur de har tolkat kursens gestaltningsuppgift.
De deltagande konstnärerna har arbetat med kritiska reflektioner kring både identitets- och bildbegreppet. Vidare har de reflekterat över den antika kroppsuppfattningen i förhållande till framväxten av t.ex. alfabetet och den ”realistiska” avbildningen av människokroppen. Avslutningsvis diskuterades den postmoderna språksynen ur ett huvudsakligen psykoanalytisk perspektiv i relation till kroppsuppfattningen i konsten. Verken som visas är i olika tekniker och med varierade uttryck och tolkningar.

———————————————-
Medverkande konstnärer:
Ana Maria Almada de Alvarez
Anna Lindqvist Adolfsson
Annika Thörn Legzdins
Annika Ottander
Betty Anne Mörelius
Carin Bergman
Ebba Jordelius
Galina Davydtchenko
Ida Kriisa
Iryna Hauska
Katrina Loelv
Lena Karmi
Linda Ljunggren
Maja Gunn
Marius Wahl Gran
Peter Ojstersek
Stina-M. Velten Edfeldt
Ulf Wagner

Victor Hugo Mondragón, Naun Rodrigo Juárez González


mexico

Mexican in–dependence: Viva Mexico!

Victor Hugo Mondragón

Naun Rodrigo Juárez González

Långt borta från de gamla hjältarna som befriade Mexiko från Spanien 1810, har Mexiko utvecklat en anarkistisk kultur som kolliderar med systemet. Mexican in-dependence är en utställning som speglar Mexikos identitet inom och utom kontinenten; i politiska, sociala och kulturella förbindelser med Europa och USA.

Mexikos historia kan metaforiskt liknas med en orm som liksom guden Quetzatcóatl äter sig själv: Dåtid, nutid och framtid står inte i kronologisk ordning till varandra som i en befintlig modell av livet; samhällsklasser har snabbt omvandlats under industrialismens framvällande massor, man imiterar globala ekonomiska strukturer, kapitalism, masskultur och transkultur.

Utställningen är en emblematisk analys av den historiska processen kring Mexikos frigörelse från Spanien som inleddes 1810 och skapade en ny nationalism och identitet. Mexican in-dependence är skapad för att väcka en diskussion kring kulturell exponering och dess framtidsutsikter, samt ger exempel på kritiska referenspunkter såsom strävan efter acceptans och anpassning av de skapade symbolerna i Mexiko, som är av förnyelsebar natur.

Multimediautställningen är en öppen idé som reflekterar Mexikos nutid, där besökaren kan skapa sin egen uppfattning, dela bilder och tankar om Mexikos historiska och sociala transformation.

Victor Hugo Mondragón är född i (1970,Michoacán, México), har tagit en magisterexamen i konst och ny media i Paris och är sedan 5 år tillbaka bosatt i Stockholm. Han arbetar bl a med projektet European Inititative for Transformative Cultures (Transformaciones) i Oaxaca, Mexiko tillsammans med kollektivet Performing Pictures.

Naun Rodrigo Juárez González, (1975, Culiacán, México), har studerat fri konst och fotografi i Mexiko och Sverige. Han har nyligen påbörjat masterprogrammet vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Ingrid Jonsson

 Bloss © Ingrid Jonsson 2010
Bloss © Ingrid Jonsson 2010

Vernissage
fredag 8/1 kl 17-20

Öppet ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår tom 24/1

Nya målningar

I mina senaste målningar har jag uppehållit mig bland avtryck, prickar och fläckar. De har varit otroligt efterhängsna och dyker upp överallt – fotspår i snön, tumavtryck, bilarnas lyktor i natten. I en barnfilm av Miyazaki lever de små svarta håriga prickarna i mörkret men jagas ilsnabbt undan av ljuset som strömmar in när dörren slås upp. Fanns de ens där? Det är det svårfångade, inexakta och tillfälliga som intresserar mig. Hur återger man efterbilden som dröjer sig kvar på näthinnan?
Målningarna planeras inte särskilt mycket i förväg utan bilden pressas varsamt och långsamt fram ur färgens materialitet. Det är lika viktigt att stanna upp som att fortsätta måla.

 

Alejandro Contreras, Carla Garlaschi


”Prefix” © Carla Garlaschi,Alejandro Contreras, 2008.

PREFIX: a dialogue between two walkers.

Is in deed this will of the walker the one that take us for different ways to live in this northern city. Unsettled political times, ideological struggles, tacked dreams of founding Mount Parnassus and images that are unachievable in the TV and libraries. Is ours, the relation between the things founded, idealized and remembered, so as the things we newly start willing.

We go reading between lines, watching how in the market the Garcia Marquez’s Innocent Eréndira and heartless grandmother buying the onions from Neruda’s poems while we sing “Brev från Kolonien”, but we just bend down to pick up a paper that fell to the floor and when we stand again the old woman has vanish, and for the smell we knew that a huge wave took her away… Days after, a suitcase came back with the current… what was in is our next exhibition PREFIX.


Carla Garlaschi
– (Arica, Chile 1981)
Studies art in the Universidad Católica de Chile (2002-2005) Participates in different exhibitions in Santiago, one of them ”Capriccio” placed in the Chilean Ministry of Interior . At 2006 won the first price of the XXVI version of the International Contest of Painting  ”Valdivia y su Río” with these began an itinerary exhibition by the cities of Puerto Montt, Río Bueno, Chillán, Los Angeles, Arauco, Concepción and Valdivia, all of them at the southern side of Chile. During 2006 works in her studio situated in an old seigniorial house in the storic centre on Palma de Mallorca where she makes several private openings. June 2007 makes a solo exhibition in Studio 14 Galleri in Stockholm, Sweden. Lives is Stockholm since then.

Alejandro Contreras– (Valparaiso, Chile 1961)
Lives in Sweden from 1979. Multimedia artist, has realized exhibitions of video art, cinema, installation, electronic music and performance in northern cities like Stockholm, Gothenburg, Harnhem, New York, Vigo in Spain and Finland as also in South American cities like Montevideo, Buenos Aires, participating frequently in video art festivals.
Also produces radio and TV programs related with art and culture.

 

vernissage:
lördagen 31/5
kl 15.00-21.00
OBS!
Utställningen pågår
endast en dag!

Varmt Välkomna!