Victor Hugo Mondragón, Naun Rodrigo Juárez González


mexico

Mexican in–dependence: Viva Mexico!

Victor Hugo Mondragón

Naun Rodrigo Juárez González

Långt borta från de gamla hjältarna som befriade Mexiko från Spanien 1810, har Mexiko utvecklat en anarkistisk kultur som kolliderar med systemet. Mexican in-dependence är en utställning som speglar Mexikos identitet inom och utom kontinenten; i politiska, sociala och kulturella förbindelser med Europa och USA.

Mexikos historia kan metaforiskt liknas med en orm som liksom guden Quetzatcóatl äter sig själv: Dåtid, nutid och framtid står inte i kronologisk ordning till varandra som i en befintlig modell av livet; samhällsklasser har snabbt omvandlats under industrialismens framvällande massor, man imiterar globala ekonomiska strukturer, kapitalism, masskultur och transkultur.

Utställningen är en emblematisk analys av den historiska processen kring Mexikos frigörelse från Spanien som inleddes 1810 och skapade en ny nationalism och identitet. Mexican in-dependence är skapad för att väcka en diskussion kring kulturell exponering och dess framtidsutsikter, samt ger exempel på kritiska referenspunkter såsom strävan efter acceptans och anpassning av de skapade symbolerna i Mexiko, som är av förnyelsebar natur.

Multimediautställningen är en öppen idé som reflekterar Mexikos nutid, där besökaren kan skapa sin egen uppfattning, dela bilder och tankar om Mexikos historiska och sociala transformation.

Victor Hugo Mondragón är född i (1970,Michoacán, México), har tagit en magisterexamen i konst och ny media i Paris och är sedan 5 år tillbaka bosatt i Stockholm. Han arbetar bl a med projektet European Inititative for Transformative Cultures (Transformaciones) i Oaxaca, Mexiko tillsammans med kollektivet Performing Pictures.

Naun Rodrigo Juárez González, (1975, Culiacán, México), har studerat fri konst och fotografi i Mexiko och Sverige. Han har nyligen påbörjat masterprogrammet vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.