Kategoriarkiv: 2011

Ann Frössén och Birgitta Silfverhielm

Framförflutet

Framförslutet © Ann Frössén och Birgitta Silfverhielm 2011

Förflutet

öppettider
ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår till och med 4 december.

Hur dyker minnesfragment upp i nuets närvaro? Vilka former tar de sig? Både
Ann Frössén och Birgitta Silfverhielm arbetar aktivt med material och minnen
från det förflutna. I Frösséns fotocollage och måleri återkommer en trappa
och vatten som strömmar, ett fallande. I Silfverhielms bilder och skulpturer
vänds faderns blick i en ny riktning då konstnären fritt använder hans
material. För båda konstnärerna har vatten en central betydelse. Detta är
deras andra gemensamma utställning på ID:I galleri.

Ann Frössén. Utbildad på Konstakademien i Warsawa, samt i Paris. Har ställt
ut mycket internationellt. Arbetar med måleri i storformat, teckning, video,
foto. Hennes verk innehåller ofta hav, vågor, havets yttre och inre värld
som bilder för livet. Driver konstnätverket Art in Office.

Birgitta Silfverhielm. Utbildad på Konstakademien i Trondheim och Kgl
Konsthögskolan, Stockholm. Många konstnärliga projekt och utställningar,
bland annat på Wanås, samt konst i offentlig miljö. Uppmärksam på relationen
mellan människa och natur och på frågan hur materien kan vara metafor för
inre världar. Professionell havsseglare.

Ann Frössén och Birgitta Silfverhielm
Ann Frössén ”Painting”
Ann Frössén ”Scenario Video Waterfall”
Birgitta Silfverhielm ”Fallen”
Birgitta Silfverhielm ”Vänder och går baklänges”
Birgitta Silfverhielm ”Spelplats”
Birgitta Silfverhielm ”Sändarpaket”

www.birgittasilfverhielm.se
info@birgittasilfverhielm.se
070-743 29 14

www.annfrossen.info
ann@annfrossen.info
070-453 68 48

Om Ann Frössén – text av Sophie Allgårdh

Annelie Wallin

Dark Time

Jag gräver. © Annelie Wallin 2011.

Annelie Wallin

28.10 – 15.11 2011

ons-fre 12-18
lö-sö 12-16

Hur stort är den enskilda individens handlingsutrymme i samhället? Hur mycket plats får man ta i det offentliga rummet, och finns det inte tusentals ytor av ogräs, skrot och grus i stadsmiljöns randområden som bara väntar på ett bättre öde i form av odlingar med ätbara grönsaker och vackra blommor? Wallin tar växterna till hjälp i en serie filmade guerillaplanteringar, för att undersöka var gränsen går mellan välvilliga bidrag för allas bästa och privata initiativ på andras bekostnad.

Annelie Wallins utställning på galleri ID:I kretsar kring begrepp som
ägande, makt, individens frihet och kollektivt ansvar. Tillsammans med filmerna visar Wallin även två skulpturala verk där guerillaverksamheten tränger in i den privata sfärens tevetittande och där paprikaplantor hejdlöst förökar sig i byrålådor och i tv-fåtöljens skumgummibotten.

Annelie Wallin är utbildad på Kungl. Konsthögskolan (1989-94) och gör sin
tredje utställning på galleri ID:I. För mer information se:
www.anneliewallin.se

Christer Chytraeus


Dark Time©Christer Chytraéus – Dark Time (Stills: 303, 269, 404, 318)

 

Christer Chytraéus 

Galleri ID:i är stolta över att presentera Christer Chytraéus som gästutställare. Vernissagen äger rum fredagen den 7e oktober kl: 17-20.

Christer Chytraéus väckte stor uppmärksamhet med sin examensutställning på Konstfack 2010, där han ställde ut ett egendomligt självporträtt tillverkat av sin egen hud, framodlad genom en hud-biopsi tagen från hans rumpa.

Du blinkar ca 14 000 gånger per dygn varav en blinkning varar i ca en 5e dels sekund. Följden blir att du missar ca 46 minuter på en dag, 46 min som oftast går förbi ditt medvetande. Chytraéus har tillverkat en kamera som sitter dold i en hatt, en sensor vid hattskärmen registrerar ögonlockets rörelse, aktiverar och öppnar en kameraslutare då ögat blinkar.

I utställningen Dark Time har konstnären lagt all fokus på de blinkningar som registrerats första gången kameran användes: I tunnelbanan och i en promenad från Slussen igenom Gamla Stan.

I videoverket Dark Time (1. Video) får vi följa ett inverterat seende i jämförelse mot det vanliga, det vill säga mörkt när ögonen var öppna och en bild av den svunna verkligheten som snabbt då och då blixtrar förbi vid varje blinkning.

Verket Dark Time (1. Stills) utgörs av 598 fotografier där varje foto representerar ett ögonblick, ett ögonblink. Ögonblicksbilder i dess fulla bemärkelse. Bilderna blir som att blicka in i en kristall; den mångfacetterade bildåtergivningen ger olika rumsliga bestämmelser av en och samma tid – i fallet med Chytraéus ”blink-kamera” – den svunna tiden. Kameran har tagits tillbaka till sitt fenomenologiska ursprung – att fånga ögonblicket.

Christer Chytraéus har studerat på Konstfack (2004 – 2010).
Precis som i verket: Christer Chytraéus (2009) då han kunde stå ansikte mot ansikte mot en levande del av sig själv, ser vi även i Dark Time konstnärens iver att se sig själv ur ett annat perspektiv och som för varje ögonblick övervinner döden i jakt på nästa ögonblick.

Utställningen varar fram till den 23 oktober.

Victor Hugo Mondragón, Naun Rodrigo Juárez González


mexico

Mexican in–dependence: Viva Mexico!

Victor Hugo Mondragón

Naun Rodrigo Juárez González

Långt borta från de gamla hjältarna som befriade Mexiko från Spanien 1810, har Mexiko utvecklat en anarkistisk kultur som kolliderar med systemet. Mexican in-dependence är en utställning som speglar Mexikos identitet inom och utom kontinenten; i politiska, sociala och kulturella förbindelser med Europa och USA.

Mexikos historia kan metaforiskt liknas med en orm som liksom guden Quetzatcóatl äter sig själv: Dåtid, nutid och framtid står inte i kronologisk ordning till varandra som i en befintlig modell av livet; samhällsklasser har snabbt omvandlats under industrialismens framvällande massor, man imiterar globala ekonomiska strukturer, kapitalism, masskultur och transkultur.

Utställningen är en emblematisk analys av den historiska processen kring Mexikos frigörelse från Spanien som inleddes 1810 och skapade en ny nationalism och identitet. Mexican in-dependence är skapad för att väcka en diskussion kring kulturell exponering och dess framtidsutsikter, samt ger exempel på kritiska referenspunkter såsom strävan efter acceptans och anpassning av de skapade symbolerna i Mexiko, som är av förnyelsebar natur.

Multimediautställningen är en öppen idé som reflekterar Mexikos nutid, där besökaren kan skapa sin egen uppfattning, dela bilder och tankar om Mexikos historiska och sociala transformation.

Victor Hugo Mondragón är född i (1970,Michoacán, México), har tagit en magisterexamen i konst och ny media i Paris och är sedan 5 år tillbaka bosatt i Stockholm. Han arbetar bl a med projektet European Inititative for Transformative Cultures (Transformaciones) i Oaxaca, Mexiko tillsammans med kollektivet Performing Pictures.

Naun Rodrigo Juárez González, (1975, Culiacán, México), har studerat fri konst och fotografi i Mexiko och Sverige. Han har nyligen påbörjat masterprogrammet vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Åsa Franck, Charlotte Enström

shebeen.jpg

Konspirera, agitera, analysera, resistera, vegetera på Stockholms första och enda Shebeen – the underground spiritual game av Charlotte Enström och Åsa Franck.

Öppnar torsdag 25/8 på ID:I Galleri, Tjärhovsgatan 19, Stockholm

fredag 26/8
tisdag 30/8
fredag 2/9
onsdag 7/9

Finissage lördag 10/9 

Öppningstider: 20:00 – open end

”In South Africa and Zimbabwe, shebeens are most often located in black townships as an alternative to pubs and bars, where under apartheid and the Rhodesian era, black Africans could not enter a pub or bar reserved for whites.

Originally, shebeens were operated illegally, selling homebrewed and home-distilled alcohol and providing patrons with a place to meet and discuss political and social issues. Often, patrons and owners were arrested by the police, though the shebeens were frequently reopened because of their importance in unifying the community and providing a safe place for discussion.

During the apartheid era shebeens became a crucial meeting place for activists, some attracting working class activists and community members, while others attracted lawyers, doctors and musicians. Shebeens also provided music and dancing, allowing patrons to express themselves culturally”.