Ann Frössén och Birgitta Silfverhielm

Framförflutet

Framförslutet © Ann Frössén och Birgitta Silfverhielm 2011

Förflutet

öppettider
ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår till och med 4 december.

Hur dyker minnesfragment upp i nuets närvaro? Vilka former tar de sig? Både
Ann Frössén och Birgitta Silfverhielm arbetar aktivt med material och minnen
från det förflutna. I Frösséns fotocollage och måleri återkommer en trappa
och vatten som strömmar, ett fallande. I Silfverhielms bilder och skulpturer
vänds faderns blick i en ny riktning då konstnären fritt använder hans
material. För båda konstnärerna har vatten en central betydelse. Detta är
deras andra gemensamma utställning på ID:I galleri.

Ann Frössén. Utbildad på Konstakademien i Warsawa, samt i Paris. Har ställt
ut mycket internationellt. Arbetar med måleri i storformat, teckning, video,
foto. Hennes verk innehåller ofta hav, vågor, havets yttre och inre värld
som bilder för livet. Driver konstnätverket Art in Office.

Birgitta Silfverhielm. Utbildad på Konstakademien i Trondheim och Kgl
Konsthögskolan, Stockholm. Många konstnärliga projekt och utställningar,
bland annat på Wanås, samt konst i offentlig miljö. Uppmärksam på relationen
mellan människa och natur och på frågan hur materien kan vara metafor för
inre världar. Professionell havsseglare.

Ann Frössén och Birgitta Silfverhielm
Ann Frössén ”Painting”
Ann Frössén ”Scenario Video Waterfall”
Birgitta Silfverhielm ”Fallen”
Birgitta Silfverhielm ”Vänder och går baklänges”
Birgitta Silfverhielm ”Spelplats”
Birgitta Silfverhielm ”Sändarpaket”

www.birgittasilfverhielm.se
info@birgittasilfverhielm.se
070-743 29 14

www.annfrossen.info
ann@annfrossen.info
070-453 68 48

Om Ann Frössén – text av Sophie Allgårdh