Christer Chytraeus


Dark Time©Christer Chytraéus – Dark Time (Stills: 303, 269, 404, 318)

 

Christer Chytraéus 

Galleri ID:i är stolta över att presentera Christer Chytraéus som gästutställare. Vernissagen äger rum fredagen den 7e oktober kl: 17-20.

Christer Chytraéus väckte stor uppmärksamhet med sin examensutställning på Konstfack 2010, där han ställde ut ett egendomligt självporträtt tillverkat av sin egen hud, framodlad genom en hud-biopsi tagen från hans rumpa.

Du blinkar ca 14 000 gånger per dygn varav en blinkning varar i ca en 5e dels sekund. Följden blir att du missar ca 46 minuter på en dag, 46 min som oftast går förbi ditt medvetande. Chytraéus har tillverkat en kamera som sitter dold i en hatt, en sensor vid hattskärmen registrerar ögonlockets rörelse, aktiverar och öppnar en kameraslutare då ögat blinkar.

I utställningen Dark Time har konstnären lagt all fokus på de blinkningar som registrerats första gången kameran användes: I tunnelbanan och i en promenad från Slussen igenom Gamla Stan.

I videoverket Dark Time (1. Video) får vi följa ett inverterat seende i jämförelse mot det vanliga, det vill säga mörkt när ögonen var öppna och en bild av den svunna verkligheten som snabbt då och då blixtrar förbi vid varje blinkning.

Verket Dark Time (1. Stills) utgörs av 598 fotografier där varje foto representerar ett ögonblick, ett ögonblink. Ögonblicksbilder i dess fulla bemärkelse. Bilderna blir som att blicka in i en kristall; den mångfacetterade bildåtergivningen ger olika rumsliga bestämmelser av en och samma tid – i fallet med Chytraéus ”blink-kamera” – den svunna tiden. Kameran har tagits tillbaka till sitt fenomenologiska ursprung – att fånga ögonblicket.

Christer Chytraéus har studerat på Konstfack (2004 – 2010).
Precis som i verket: Christer Chytraéus (2009) då han kunde stå ansikte mot ansikte mot en levande del av sig själv, ser vi även i Dark Time konstnärens iver att se sig själv ur ett annat perspektiv och som för varje ögonblick övervinner döden i jakt på nästa ögonblick.

Utställningen varar fram till den 23 oktober.