Kropp och språk i konsten

ID:I Galleri presenterar

KROPP OCH SPRÅK i KONSTEN

ARTON KONSTNÄRER

17.5–2.6 2013

Vernissage fredag 17 maj 17–20

Utställningen pågår t.o.m. 2 juni

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16


Huvud med korsstygn ©Anna Lindkvist Adolfsson 2013

KROPP & SPRÅK

ARTON KONSTNÄRER STÄLLER UT PÅ ID:I-GALLERIET I STOCKHOLM

Konstfack i Stockholm arrangerar årligen olika fortbildningskurser för etablerade, yrkesverksamma konstnärer, formgivare och andra inom konst- och designsektorn. Under läsåret 2012-2013 har en av dessa kurser varit “Kropp och språk i konsten” under professor Tom Sandqvist på institutionen för Konst. Arton deltagare redovisar nu på ID:I-galleriet för hur de har tolkat kursens gestaltningsuppgift.
De deltagande konstnärerna har arbetat med kritiska reflektioner kring både identitets- och bildbegreppet. Vidare har de reflekterat över den antika kroppsuppfattningen i förhållande till framväxten av t.ex. alfabetet och den ”realistiska” avbildningen av människokroppen. Avslutningsvis diskuterades den postmoderna språksynen ur ett huvudsakligen psykoanalytisk perspektiv i relation till kroppsuppfattningen i konsten. Verken som visas är i olika tekniker och med varierade uttryck och tolkningar.

———————————————-
Medverkande konstnärer:
Ana Maria Almada de Alvarez
Anna Lindqvist Adolfsson
Annika Thörn Legzdins
Annika Ottander
Betty Anne Mörelius
Carin Bergman
Ebba Jordelius
Galina Davydtchenko
Ida Kriisa
Iryna Hauska
Katrina Loelv
Lena Karmi
Linda Ljunggren
Maja Gunn
Marius Wahl Gran
Peter Ojstersek
Stina-M. Velten Edfeldt
Ulf Wagner