Etikettarkiv: Snežana Vučetić Bohm

Snežana Vučetić Bohm

Entering 2021, arkivbeständig bläckstråleutskrift, 250×98 cm. ©Snežana Vučetić Bohm

Intervention (nu ska du inte avbryta mig)

Nya verk av Snežana Vučetić Bohm

Vernissage fredag den 22 oktober, 17 -20

Utställningen pågår till 7 november 2021

 

Precis som jag trodde har skapandet engagerat er väldigt,
Och nu är jag fri att göra som jag vill,
Att ägna mig åt andra ting. Sagt i förtroende –
ni har inte längre något behov av mig.

Utdrag ur dikten Avtagande ljus (1992) av Louise Glück

I sin andra utställning på Galleri ID: I presenterar Snežana Vučetić Bohm en installation bestående av fotografi, objekt och måleri. Utställningens titel, Intervention här med i betydelsen ingripande, medling eller åtgärd, har en central roll i både utförande och tematik. Om måleriprocessen säger konstnären ”Jag använder måleriet som jag använder konsten, jag ser det som en metod; en del i den helhet som intresserar mig. Just i måleriet tillåter jag mig att improvisera mer än i andra uttryck”. Intervention (nu ska du inte avbryta mig) är en undersökning av förbindelsen mellan olika material såväl som mellan interpersonella relationer, privata samtal och offentliga rum, och hur dessa påverkar varandra.

I Den som vill skära i glas, måste ha diamant återanvänder Vučetić Bohm podium som skulpturbyggnad för ett flertal föremål. Ett av föremålen är ett större fragment av en handblåst ljuskrona, en replika av författaren George Sands ljuskrona från hennes sommarresidens i Nohant, Centre-Val de Loire, Frankrike. En transparent glasskiva lutar mot ena sidan av podiet, och håller samtidigt upp en bläckstråleutskrift med Jacqueline Kennedy som färdas i bilkortege genom Dallas, Texas, med sin make John F. Kennedy. Inuti skulpturen, bildar en utskrift vikt på mitten, en rombisk form då den reflekteras i en spegel. Ett ljusrör belyser bilden omväxlande kallt och varmt.

Snežana Vučetić Bohms konstnärliga processer relaterar till och inkluderar film, dans, teater, historia, populärkultur och grekisk mytologi, vilka återspeglas även här i utställningen, där koncept och narrativ vävs samman i ett nät av associationer. Återkommande teman i hennes konstnärskap är exil och minne, med familjen som urscen, där den gemensamma nämnaren är en lek kring olika identiteter.

Välkomna!

Snežana Vučetić Bohm, född 1963 i Belgrad, Jugoslavien bor och arbetar i Stockholm. Utbildad på Nordens Fotoskola och Konstfack/Akademin för Fotografi. Hennes arbeten har visats på bland annat, Köttinspektionen/Uppsala, Kulturhuset, Centrum för Fotografi, Norrköpings Konstmuseum, Moderna Museet och Skulpturens Hus. Hon arbetar också med offentlig konst, senast med en installation på Universitetssjukhuset Karolinska Huddinge och finns representerad på Moderna Muséet och Statens Kånstråd.

Snežana Vučetić Bohm

[slideshow_deploy id=’1506′]

Goods in the hold of the ship 

Snežana Vučetić Bohm

ID:I Galleri

16 november – 9 december 2018

Titeln på Snežana Vučetić Bohms utställning på ID:I refererar till det engelska ordet rummage, som i sin ursprungliga översättning kan betyda gräva, söka, leta eller göra rum för. En metafor för förflyttning, resande, tillhörighet, emigration och identitet – begrepp som alla har relevans i förståelsen av de arbeten som Vučetić Bohm presenterar och där hon fortsätter sitt utforskande av minnet och identiteten. Vučetić Bohm, med ett ursprung i forna Jugoslavien, sammanfogar fragment av självbiografiska element, mänsklighetens historia och sagan. Hon provar och ställer sig frågan, var kommer jag ifrån? Vad finns i de dolda rum som minnet inte kommer åt?

I utställningens centrum finns konstnärens far som i perioder kunde ge sig av, för att efter en tid återvända – ofta med en försonande souvenir i bagaget. Se souvenir – att minnas. Artefakter för minnet. Resandet. Dokumentationen från familjens turbulenta flygresa och faderns triumf över skadan hans hårda huvud åsamkade takpanelen, då passagerarna okontrollerat for runt i flygplanskabinen. Reproduktionen av minnesbilderna. Förskjutningen. Frisen som heroisk berättelse. Pergamonfrisen som trofé, återuppförd i Berlin.

Apollon – ljusets och konsternas gud, som påtalade människans maktlöshet inför sitt öde. De antika skrifterna och Herakleitos ord från 2500 år tillbaka: ”The sun is the width of a human foot”. Ljuset. Fadern: gudalik, äventyrlig, kosmisk och upplöst, sida vid sida med farfaderns autentiska lilla resekudde, som alltid medfördes på tågresan. Modern. De bearbetade fotona av familjens män som reser sig – fångade i ett snapshot, frilagda i sin rörelse. På väg. Den återkommande bilresan till Montenegro. Platsen. Faderns iver att komma fram. Taket på huset – målet för resan. Huset som förenade familjen, på gatan med namnet Broderskap Jämlikhet. Att gå in och vara del av en gemenskap, för att sedan separera, lämna och gå vidare till en annan. Smärtan i att släppa taget. Exit/Enter.

Vučetić Bohm bjuder med sina minnesfragment in till en sammankomst med sitt förflutna. Ett collage och ett intuitivt sökande i uttrycken, där gränsen mellan minne, verklighet och fiktion flyter. Vad är rekonstruktion och vad är längtan efter en helhet?

Pia Kristoffersson

_______________

Snežana Vučetić Bohm, född 1963 i Belgrad, forna Jugoslavien. Utbildad vid Nordens Fotoskola och Akademin för Fotografi/Konstfack i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Hon har ställt ut i Sverige och internationellt, senast på Centrum för Fotografi, där hennes installation Nightwood visades. Hon arbetar också med offentliga konstuppdrag.