Eva Skogar

Teckning
”jag ser, du ser..” © Eva Skogar 2009.

Boken; ”Vad du ser” Ansikten och röster om flyktingskap.
Mänskliga rättigheter nu!? Plågsamt avlägset för många i Sverige.

Bokrelease
och
vernissage
fredagen 20/2

 

Pressvisning kl 14.
Vernissage kl 17-20
.

Utställningen pågår
tom 8/3

Öppettider:
ons-fre 12-18
lö-sö 12-16

Boken; ”Vad du ser” Ansikten och röster om flyktingskap.
Mänskliga rättigheter nu!? Plågsamt avlägset för många i Sverige.

VAD DU SER är en bok där Eva Skogar sammanställt sina tecknade porträtt av gömda flyktingar med ett starkt vittnesmål av deras läkare. Boken ges ut i samband med utställningen som öppnar på ID:I galleri den 20 februari.


Utställningen; ”Jag ser, du ser…”

Dvd, teckningar, dokumentation”Allt verkligt liv är möte.” Buber


Jag undrar vad du ser när du tittar in i en träddunge eller när du urskiljer björken och vildapeln och relationen dem emellan.

Både Harry Martinssons natursyn och 68-generationens aktivism har påverkat min världsbild och mitt seende. Men Martin Buber är den som jag har tagit starkast intryck av. Som bildkonstnär har jag alltid utgått från dialogen, mötet med den/det jag ser. Det är genom våra sinnen och vår uppmärksamhet på den andre som relationen Jag-Du kan uppstå. Och det är förankringen i naturen som gör oss till ansvariga människor.

Genom att teckna gömda flyktingar som besöker en hemlig läkarmottagning försöker jag förmedla den yttersta utsatthet som många människor i Sverige lever under idag. Mina egna känslor kanaliseras i tecknandet.

Hur ska vi kunna leva oss in i andra människors situation om vi inte utsätter oss för deras blick?

Eva Skogar

Varmt Välkomna!