Kategoriarkiv: 2009

Björn Olsén

Utan titel

Utan titel © Björn Olsén 2009

Vernissage
fredag 11/12 kl 17-20

Öppet ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår tom 3/1

1+1=1 eller 1+1=3

Björn Olséns målningar är kvadratiska. När han gestaltar ett rum placerar han målningarna bredvid ett fotografi med samma format. Kvadraten, denna liksidiga yta är en spelplats för ett måleri som är nedtonat till en neutral gråhet. Fotografiet är också det nedtonat.

En liksidig yta med måtten en gånger en meter eller femtio gånger femtio centimeter känns neutral och distinkt. Kvadraten blir ett uttryck för en matematisk kalkyl och ett tecken för kulturell struktur. Eller kanske snarare ett tecken för en civilisatorisk struktur. Ett plus ett, 1 + 1, adderade hela tal; uttänkta av människan för att skapa en form av mänsklig struktur, matematik. Ettorna; de är de traditionsbundna hela tal som för länge sedan även stod för samhälleliga helheter. Idag, i vår mer uppsplittrade värld använder vi oss av delade tal med många decimaler.

En av de två färgerna representerar kultur eller civilisation. Den andra färgytan förmedlar naturens struktur. Om människan inte funnits hade naturens struktur varit den enda strukturen. Människan har med sin strävan att förstå och begripa sin omvärld skapat sina egna underliggande mönster och söker fortfarande med dessa bemästra en kaotisk värld.

Förut målade Björn Olsén med rena färgytor mot varandra. Nu ligger färgerna nära varandra i valör. Måleri handlar om färgkroppars korrespondens. Det finns ett spel, en konkurrens mellan färgerna, är det de minimala nyanserna som kan göra måleriet intressant? Hur retar det nära färgspelet vår syn och vårt seende?

Målningarna med till nästan grått neddragna färger placerar han bredvid fotografiet med motiv som visar arkitektur; en fasad. Den matematiken/konstruktionen är representant för civilisation eller kultur vilket han tänkt ska förstärkas genom det digitala fotografiet. Fotografiets struktur placeras bredvid målningar med naturens struktur. Enligt hans egen formel blir det 1+1.

I en rumslig gestaltning är fotografiet en representant för civilisation och målningarna är naturens representant; 1 + 1. De två färgerna i varje målning är som påståtts också 1+1. Förenade blir de ett sammansatt måleriskt verk. Vi ser denna tudelning på flera plan. Kan det bli en helhet av de två; 1+1=1? Eller är 1+1= 3? Något nytt? Vad uppstår i ett rum med de innefattade verken? Något tredje, en ny helhet? Björn Olsén påstår inget men ställer frågor.

Välkomna!

Samtidigt på Candyland, Gotlandsgatan 76:

Johanna Schartau Dreaming about cowboys and indians
Vernissage fredag 11/12 kl 17-22

 

Nils Claesson KONTRAKTET


© Ruslan Vashkevich 2009


Vernissage
fredag 20/11 kl 17-20

Öppet ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår tom 6/1

Vad händer när en konstnär får betalt för att inte göra konst?
Den 13 oktober 2009 skrev bildkonstnären Ruslan Vashkevich på ett kontrakt. Avtalet innebar att han under en månads tid inte skulle måla tavlor eller utföra konstnärligt arbete.
För detta fick han betalt.
Han tvingades också att regelbundet svara på frågor i en förhörsliknande situation för att bevisa att han hade rätt till sin ersättning.
Kontraktet är ett konstnärligt forskningsprojekt med syfte att utforska det konstnärliga arbetets sanna natur.
Vernissage fredag den 20 november klockan 17.00 – 20.00.
Välkomna!

Tack till: IASPIS, Dmitri Plax, Ruslan Vashkevich, Denis Romanovski, Björn Norberg, Peter Hagdahl, Dan Lageryd och Natalia Golova.

På söndagen den 8 december kl 16.00 ordnas ett samtal om projektet med inbjudna gäster.

Välkomna!

 

Mona Petersson Maria Bjurestam

© Mona Petersson 2009 
© Mona Petersson 2009


LIMBO

Vernissage
fredag 30/10 kl 17-21

Mona Petersson

Utställningen Jag ser inget jag tittar visar två väggcollage och en vrå. Verket har beröringspunkter med videoinstallationen Den Lilla Harens Bett som visades på ID:I 2007.

Fotografier, videostills, teckning och objekt bildar tillsammans med poesi och text en scen för händelser och förlopp som ibland är beroende av varandra i sina motsatser. En gemensam nämnare skymtar i atombombsprov och namngivning, ögat och blicken, natursyn och vetenskap, tal och talrädsla. Utställningen genomsyras av dilemmat med allas vår frihet: att det som verkar bäst för mig själv kan göra det sämre för alla andra. Sammanfattning:
Allt och alla talar och kommunicerar samtidigt precis överallt i ett enda stort intensivt pysslande på ont och gott i livets alla nivåer.
Glosor; irisdiagnostik, bakterier, virus, alger, gråsparvar, rödlistning, mobiler, tungomålstal, Kvagga, Doorstep, Sunbeam, Ivy Mike, vardagliga uppmaningar, förnuft och nonsens.

Mail: info@monapetersson.se
Mobil: 0730-22 95 92


Öppet ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår tom 15/11

Beatrice Hansson

© Beatrice Hansson 2009© Beatrice Hansson 2009


Vernissage
fredag 9/10 kl 17-20

Öppet ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår tom 25/10

Utställningen har vissa beröringspunkter med min förra utställning på ID:I galleri 2006. Den har vissa likheter tematiskt och formmässigt. Man skulle kunna tala om olika skikt av närvaro i det rent visuella och i utförandet som har sin motsvarighet i tillvarons olika aspekter. Glasen jag visar på en vägg i utställningen är ett slags objet trouvé. Här är de fråntagna sin ursprungliga funktion som är att hindra från direkt insyn utan att för den skull ta bort ljus. Mönstret bidrar till att uppmärksamma att här bakom finns något du inte ska se, som hindrar blicken, samtidigt som den ska fånga blicken med sitt attraktiva mönster. Det är som om blicken får sin belöning trots besvikelsen över att inte kunna se igenom.
Dekorationen som tröst!

Varmt välkomna!

Geska Helena Brecevic & Robert Brecevi

Att bära ett barn © Geska Helena & Robert Brecevic 2009
Att bära ett barn © Geska Helena & Robert Brecevic 2009

Vernissage fredag 18/9
kl 17-20

Öppet ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår tom 4/10

Rörelse No. 6: Att bära ett barn

Performing Pictures (Geska Helena & Robert Brecevic) tar sig an de heligaste av de heliga!

Föredömliga människor, helgon, vars handlingar och trosvisshet har inspirerat och varit föremål för vördnad. Vitt skilda ödesavtryck som dömts till stillhet – i vissa fall mer än tusen år av förlamande orörlighet. Nu är det dags att befria dem, en efter en. Subjekt blir till verb, omnämnande till handling.

Först ut är St. Kristoffer, han som bär det lilla barnet över vattnet. Hela världens tyngd vilar på den store mannens axlar.

Robert Brecevic (född 1971) och Geska Helena Brecevic (född 1975) är en Stockholmsbaserad konstnärsduo som i sitt arbete utforskar den rörliga bilden. I sina videoinstallationer arbetar de med sensorer och undersöker möjligheten för betraktaren att påverka bild och narrativ genom sin närvaro.

Varmt välkomna!

www.performingpictures.se