Kategoriarkiv: Pressmaterial

Chloe Brown, Klara Kristalova, Mij Rothera, Elisabeth Wörndl

The world of Flasch, Part 2
Chloe Brown – Klara Kristalova –
Mij Rothera – Elisabeth Wörndl 

Vernissage fredag 1 oktober 16-20
ID:I galleri
Tjärhovsgatan 19
Stockholm

The world of Flasch, Part 2

Detta är, trots titeln, det internationella konstnärskollektivet Flasch fjärde utställning.
Vi arbetar med skulptur, teckning, installationer och fotografi.

Elisabeth, som mötte Chloe, Klara och Mij vid olika tillfällen under sin stipendievistelse i London, fick den goda iden att föra oss samman 1997 för en utställning i Salzburg i Österrike.
Under arbetet med utställningen brukade vi fika på kafeet Flasch, vars namn fanns tryckt i vitt och solblekt rött på sockerbitsförpackningarna, därav vår grupps namn.

Sedan dess har Chloe organiserat två framgångsrika Flaschutställningar i Leicester och London.

Då vi lever och arbetar i olika länder får vi inte se våra arbeten i samverkan förrän under uppförandet av utställningarna. Kommunikation genom brev och e-post inför utställningarna är en viktig och inspirerande del av vårt arbete. Vi har kommit att förstå varandras olika distinkta uttryckssätt och det självklara sätt de samverkar.

Vi träffas bara då vi samarbetar och våra verk är samtalet likväl som samtalet är verket, men det synliga för er under detta exklusiva gästspel i Stockholm kommer vara saker vi gjort.

Ann Rosén

STÄLLFÖRETRÄDANDE TYSTNAD
10 september-26 september
Ann Rosén

Vernissage fredag 10 september 16-20

ID:I galleri
Tjärhovsgatan 19
Stockholm

Öppet: tors-fre 16-20, lör-sön 12-16
Verket visas även dagligen 16-20 på galleriets fönster
Kontakt: 0708-109838

Ställföreträdande tystnad
Absolut tystnad finns inte. I ett totalt ljudisolerat och ekofritt rum som stänger ute alla ljud och dämpar alla reflexer blir man snart överväldigad av de nästan öronbedövande ljuden från den egna kroppen. Upplevelsen av tystnad kan man få på en naturskön plats, eller mitt i stan en söndagsmorgon, trots att det egentligen är långt ifrån tyst. Tystnaden är relativ och upplevelsen personlig och påverkas av vilken betydelse som läggs in i begreppet. Möjligheten att skapa en tyst zon i en offentlig och bullrig miljö har undersökts i projektet Tyst ljudskulptur (http://cid.nada.kth.se/tystljud/) som också handlade om att skapa förutsättningar för samarbete över disciplingränser i ett möte mellan konst och vetenskap. Ställföreträdande tystnad har genererats ur mötet mellan visionen om en tyst zon som skapar utrymme för tanke och handling och den tystnad som infinner sig när drivmedlet tar slut. I de ljud och videoverk som presenteras på ID:I är det själva övergången mellan ljud och tystnad mellan kaos och lugn som står i fokus. Hur påverkar det visuella bullret vår upplevelse av tystnad? /Ann Rosén

Ställföreträdande tystnad (Deputy Silence)
There is no such thing as absolute silence. In an absolutely silent place, such as an anechoic chamber, one would soon be overwhelmed by the almost deafening sounds generated by your own body. Deep in a forest far from any civilisation looking at beautiful scenery one might perceive silence even though it is by no means silent. What is silence is relative; dependent on the context and the meaning we might assign to it.
The possibility of creating a silent zone was tested in the Silent Sound Sculpture project (http://cid.nada.kth.se/tystljud/), which tried to create prerequisites for collaboration across disciplines and bring together art and science. Deputy Silence emerged out of the meeting between the vision of a silent zone that creates space for thought and action and the kind of silence that appears when you run out of fuel. The sound and video works presented at ID:I focuses on the transition between sound and silence and between chaos and calm. How does the visual noise affect our perception of silence?/Sten-Olof Hellström

Beatrice Hansson och Åsa Drougge

”medborgarplatsen”
av Beatrice Hansson och Åsa Drougge
Välkommen till vernissage
lördag 8 maj kl. 12 – 16 på ID:I galleri
Tjärhovsgatan 19
Utställningen pågår t.o.m. söndag 23 maj.

Fråga: vad är en offentlig plats?
Svar: En förutsättning för demokrati.
Det finns ingen mötesfrihet i grannens trädgård, ingen yttrandefrihet i annans hus.
De rättigheterna kan bara utövas på offentlig plats.
Så långt teorin. Men det är som med yttrandefrihet. Alla hyllar den i teorin, ända tills
någon uttrycker en åsikt som inte är allmänt accepterad, som är opassande, oanständig
eller helt enkelt avskyvärd. Då visar det sig att yttrandefrihetens solskensvänner anser
att yttrandefriheten endast gäller åsikter som inte befinner sig alltför långt ifrån de egna.
Men våra rättigheter är inget värda så länge de bara är en vacker tanke. Yttrandefrihet i
praktiken är skitig, upprörande, genant och obehaglig. Det är den praktiken som måste
försvaras för att din bekännelse till yttrandefriheten skall förtjäna att tas på allvar.
Likadant är det med våra rättigheter på den offentliga platsen. Visst är idén om den
offentliga platsen ”där de förnuftiga människorna, beredda att ta skäl, samlas för att
dryfta de allmänna angelägenheterna”, som Anders Ehnmark skriver i sin bok om Machiavelli,
ett mål att sträva efter. Men för att försvara den idén måste vi också försvara praktiken,
alls inte lika välordnad.
Ta Medborgarplatsen. Här antar det offentliga livet de flesta former som ryms inom lagens råmärken,
och en del som ligger utanför. Från det präktiga till det sviniga, från det mest
väluppfostrade till det uppkäftigaste, från det vackraste till det fulaste.
Det är den offentligheten som måste försvaras.
Ola Andersson,
Arkitekt SAR