Ann Rosén

STÄLLFÖRETRÄDANDE TYSTNAD
10 september-26 september
Ann Rosén

Vernissage fredag 10 september 16-20

ID:I galleri
Tjärhovsgatan 19
Stockholm

Öppet: tors-fre 16-20, lör-sön 12-16
Verket visas även dagligen 16-20 på galleriets fönster
Kontakt: 0708-109838

Ställföreträdande tystnad
Absolut tystnad finns inte. I ett totalt ljudisolerat och ekofritt rum som stänger ute alla ljud och dämpar alla reflexer blir man snart överväldigad av de nästan öronbedövande ljuden från den egna kroppen. Upplevelsen av tystnad kan man få på en naturskön plats, eller mitt i stan en söndagsmorgon, trots att det egentligen är långt ifrån tyst. Tystnaden är relativ och upplevelsen personlig och påverkas av vilken betydelse som läggs in i begreppet. Möjligheten att skapa en tyst zon i en offentlig och bullrig miljö har undersökts i projektet Tyst ljudskulptur (http://cid.nada.kth.se/tystljud/) som också handlade om att skapa förutsättningar för samarbete över disciplingränser i ett möte mellan konst och vetenskap. Ställföreträdande tystnad har genererats ur mötet mellan visionen om en tyst zon som skapar utrymme för tanke och handling och den tystnad som infinner sig när drivmedlet tar slut. I de ljud och videoverk som presenteras på ID:I är det själva övergången mellan ljud och tystnad mellan kaos och lugn som står i fokus. Hur påverkar det visuella bullret vår upplevelse av tystnad? /Ann Rosén

Ställföreträdande tystnad (Deputy Silence)
There is no such thing as absolute silence. In an absolutely silent place, such as an anechoic chamber, one would soon be overwhelmed by the almost deafening sounds generated by your own body. Deep in a forest far from any civilisation looking at beautiful scenery one might perceive silence even though it is by no means silent. What is silence is relative; dependent on the context and the meaning we might assign to it.
The possibility of creating a silent zone was tested in the Silent Sound Sculpture project (http://cid.nada.kth.se/tystljud/), which tried to create prerequisites for collaboration across disciplines and bring together art and science. Deputy Silence emerged out of the meeting between the vision of a silent zone that creates space for thought and action and the kind of silence that appears when you run out of fuel. The sound and video works presented at ID:I focuses on the transition between sound and silence and between chaos and calm. How does the visual noise affect our perception of silence?/Sten-Olof Hellström