Örjan Wallert

Örjan Wallert 21/8 – 5/9
på ID:I, Tjärhovsgatan 19
Vernissage lördag 21 augusti kl 13 – 17 ACOUSTIMAGE 2004

Utställningen har som avsikt att upprätta ett samspel i svängning mellan tid och rum,
stillastående och rörelse i form av reducerade bilder, föremål och ljud.