Kategoriarkiv: 2004

Beatrice Hansson och Åsa Drougge

”medborgarplatsen”
av Beatrice Hansson och Åsa Drougge
Välkommen till vernissage
lördag 8 maj kl. 12 – 16 på ID:I galleri
Tjärhovsgatan 19
Utställningen pågår t.o.m. söndag 23 maj.

Fråga: vad är en offentlig plats?
Svar: En förutsättning för demokrati.
Det finns ingen mötesfrihet i grannens trädgård, ingen yttrandefrihet i annans hus.
De rättigheterna kan bara utövas på offentlig plats.
Så långt teorin. Men det är som med yttrandefrihet. Alla hyllar den i teorin, ända tills
någon uttrycker en åsikt som inte är allmänt accepterad, som är opassande, oanständig
eller helt enkelt avskyvärd. Då visar det sig att yttrandefrihetens solskensvänner anser
att yttrandefriheten endast gäller åsikter som inte befinner sig alltför långt ifrån de egna.
Men våra rättigheter är inget värda så länge de bara är en vacker tanke. Yttrandefrihet i
praktiken är skitig, upprörande, genant och obehaglig. Det är den praktiken som måste
försvaras för att din bekännelse till yttrandefriheten skall förtjäna att tas på allvar.
Likadant är det med våra rättigheter på den offentliga platsen. Visst är idén om den
offentliga platsen ”där de förnuftiga människorna, beredda att ta skäl, samlas för att
dryfta de allmänna angelägenheterna”, som Anders Ehnmark skriver i sin bok om Machiavelli,
ett mål att sträva efter. Men för att försvara den idén måste vi också försvara praktiken,
alls inte lika välordnad.
Ta Medborgarplatsen. Här antar det offentliga livet de flesta former som ryms inom lagens råmärken,
och en del som ligger utanför. Från det präktiga till det sviniga, från det mest
väluppfostrade till det uppkäftigaste, från det vackraste till det fulaste.
Det är den offentligheten som måste försvaras.
Ola Andersson,
Arkitekt SAR

Cristian Rieloff och Árni Gudmundsson

Välkommen till vernissage lördag 17 april kl. 12 – 16
Utställningen pågår t.o.m. söndag 2 maj.

Galleri ID:I presenterar: Cristian Rieloffs och Árni Gudmundssons utställning;
Bra konst ger inget svar.
Utställningen är en videoinstallation med tio monitorer.
Samtidigt visas också grupputställningen Högtryck där 97 konstnärer medverkar med total 120 konstverk.

 

 

_______________________
___________________________Árni Gudmundsson________________Cristian Rieloff

Varmt välkomna
Cristian och Árni

Gunnel Pettersson

Gunnel Pettersson
på ID:I, Tjärhovsgatan 19
Vernisage lördag 28 februari klockan 12,00 – 16,00.
Utställningen pågår t o m söndag 14 mars

”t.v. om 8 st liljebl. rödvita”
En modell och collage som visar ett sätt att greppa världen. Detta
genom att
hålla fast olika värden; att notera och organisera och på så sätt
kontrollera den
nära omgivningen. Ekonomi och poesi gör ett märkligt närmande.

Gunnel Pettersson 2004