Gunnel Pettersson

Gunnel Pettersson
på ID:I, Tjärhovsgatan 19
Vernisage lördag 28 februari klockan 12,00 – 16,00.
Utställningen pågår t o m söndag 14 mars

”t.v. om 8 st liljebl. rödvita”
En modell och collage som visar ett sätt att greppa världen. Detta
genom att
hålla fast olika värden; att notera och organisera och på så sätt
kontrollera den
nära omgivningen. Ekonomi och poesi gör ett märkligt närmande.

Gunnel Pettersson 2004