Joakim Samson

Joakim Samson
på ID:I, Tjärhovsgatan 19
Vernissage lördag 20 Mars klockan 12,00 – 16,00.
Utställningen pågår t o m söndag 4 April