Cristian Rieloff och Árni Gudmundsson

Välkommen till vernissage lördag 17 april kl. 12 – 16
Utställningen pågår t.o.m. söndag 2 maj.

Galleri ID:I presenterar: Cristian Rieloffs och Árni Gudmundssons utställning;
Bra konst ger inget svar.
Utställningen är en videoinstallation med tio monitorer.
Samtidigt visas också grupputställningen Högtryck där 97 konstnärer medverkar med total 120 konstverk.

 

 

_______________________
___________________________Árni Gudmundsson________________Cristian Rieloff

Varmt välkomna
Cristian och Árni