Ingrid Jonsson

Vattra

Först kommer en tanke, en impuls, som anger förutsättningarna. Det finns en tillit till intuitionen och i materialets möjligheter kan målningarna ta form. Jag följer med.

Ingrid Jonsson 2023