Dan Lageryd

dan_lageryd_web_2015
©Dan Lageryd 2015

Vernissage fredag 9 januari 17–20

Ett arkivistiskt bevarande av Essingeledens ytskikt, en filmisk avskanning av dess asfalt, emulsion mot emulsion. En bitvis abstrakt film vars variabla hastighet återspeglar trafikens rytm.
Med inspiration hämtad från bland annat Detroit och Düsseldorf, från psykogeografi- och derivétraditionen, från tankar kring film och tid, stad och yta.

Dan Lageryd är konstnär och filmare och har studerat fotografi och skulptur på Konstfack. Han medverkar regelbundet i filmvisningar och utställningar, både i Sverige och internationellt. Hans verk har köpts in av bl a Statens Konstråd och Folkets Hus & Parker.
Dan Lageryd arbetar främst med rörlig bild och berör i sin konst teman som tid och rum, repetition, perception och arkitektur. Han är baserad i Stockholm, Sverige.

www.danlageryd.com

Utställningen pågår 9 januari – 1 februari 2015
Öppet tors 16–19
fre 12–18
lör–sön 12–16

VÄLKOMNA!