Åsa Andersson-Broms

ID:I Galleri presenterar

ÅSA ANDERSSON BROMS

KUDZU

5.4–21.4 2013

Vernissage fredag 5 april 17–20

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Kudzu
©Åsa Andersson Broms 2013

Kudzu är namnet på en växt som sprider sig invasionsartat över sydöstra USA och som här fått ge namnet till en utställning som Åsa Andersson Broms i samarbete med formgivaren Pontus Björlin visar på galleri ID:I.
Det fotografiska material som Åsa Andersson Broms arbetat med under en längre tid kan lättas beskrivas som en slags dokumentation av osynliga platser. Platser som är valda därför att de på olika sätt uttrycker mänsklig dominans eller lydnad och där den ekologiska eller kulturella ordningen har suddats ut. Iscensättningar av djurs vilda natur, urskog som förvandlas till palmoljeodling eller upplevelser som exploaterats är några av scenerna som ingår bildsviten. Ibland är bilderna hårda och fångar realiteter, ibland transcendenta och ogripbara.

Det fotografiska materialet har efter urval landat hos den grafiska formgivaren Pontus Björlin. Han har i sin tur fått fria händer att i ännu ett steg komplicera lagren av information. Bildserien visas i utställningen som ett 20 tal unika affischer i storleken 70×100 cm.

Bildserien Kudzu kan ses som en serie tillrättalagda verkligheter eller kulisser. I sammanhanget vittnar de alla om systemfel, ett slags ”error” i balansen mellan gott och ont. Något som förblir osynligt i sin verklighet.
Lika smygande som Kudzu plantan breder ut sig, lika omärkbart tillåter vi världen att förändras.

Kudzu (Pueraria lobata)
Kudzu är namnet på en kinesiska planta (slingerväxt) som sprider sig som en löpeld över USA. Jag sitter på tåget mellan New York och New Orleans. Det har bara gått två veckor på vår nästan sex månader långa resa som ska ta mig och min familj genom världen. Jag har tagit med mig kameran men jag vet ännu inte vad jag ska använda den till. Det visar sig först långt senare, när jag minns tågresan mot New Orleans. Utsikten från tågfönstret förbryllade mig. En massiv grönska bredde ut sig okontrollerat över träd och hus och tycktes långsamt äta upp stora delar av den Amerikanska södern. Jag får veta att plantan en gång togs dit från Kina för att stoppa erosioner. Nu kan istället plantans expansion ses som en metafor för det vi kallar global ekonomisk tillväxt.
Resan forstätter. Kameran används som ett slags sikte som distanserar mig från de platser jag möter. Distansen blir till slut ett verktyg som hjälper mig. Jag väljer mer och mer medvetet platser eller situationer som uttrycker en dominans av mänsklig närvaro och som försätter den ”naturliga” ordningen ur spel. Det är först när det dokumentära materialet når mitt arkiv som förvandlingen sker. De dokumenterade platserna förvandlas till bilder av kulisser. Och genom att bilderna adderas ytterligare lager av information tvingas bilden in i en ny tolkning samtidigt som den förvandlas till ett eget subjekt. För att förstärka att verket inte är ett fotografiskt verk, i dokumentär bemärkelsen, väljer jag att släppa kontrollen över bildens slutliga uttryck. Pontus Björlin som är grafisk formgivare tar över slutsteget och lägger sitt eget avtryck på berättelsen.
Grafisk form hanterar ofta olika typer av metadata – information om något, till exempel en utställningskatalog, eller metadata i mer direkt betydelse -information om information, till exempel i ett innehålls hierarkiska indelning.  Maneriska grafiska designgrepp går in och dominerar det som formen vanligtvis har till uppgift att berätta om. Metadata, i detta fall bildernas mått, blir huvudbudskapet. Formen tar över budskapet, det (oväsentliga) innehållet dominerar bilderna på samma sätt som miljöer och människor domineras i det tillstånd bilderna beskriver. ”

Kudzu är en växt som importerades till Amerika 1876 för att kontrollera erosionen i trakterna kring Pennsylvania och har idag spridigt sig över mer än 61 000 hektar. Kudzu dödar eller skadar andra växter genom att kväva dem under ett täcke av löv. Dess förmåga att växa snabbt överleva i områden där tillgången på kväve är lågt får den att snabbt konkurrera ut andra växter.

http://temporaryart.org/asa/