Gunnar Söder

Utan titel
© Gunnar Söder 2010

Vernissage fredag 24.9
kl 17 – 20

Utställningen pågår t.o.m
10.10 2010
Öppettider:
ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

ilden är alltid ett slags minne. Vi registrerar intrycken ett efter ett, tillsammans bildar de en rumsuppfattning. Gunnar Söders arbeteten handlar om varseblivning och om vad vi egentligen ser, om ytan och verkligheten, om vad vi vill se och vad som faktiskt finns där.

I de nya verken av Gunnar Söder kan vi följa dessa reflektioner i en robots precisa rörelser, tekniken är som alltid en del av Gunnars konstnärsskap och tillför en slags teknisk estetik som ytterligare förstärker verkens poetiska kraft.