Aaron Rantonen och Anna Karlkvist

Aaron Rantonen och Anna Karlkvist
på ID:I, Tjärhovsgatan 19
Vernissage lördag 23 augusti 13-17
Utställningen pågår t o m 7 september


utantitel MMMMMMMMMMMMMMMMMMMutantitel
Aaron Rantonen MMMMMMMMMMMMMMMAnna Karlkvist

 

utställningen är utan titel

Det senaste året har Aaron Rantonen och Anna Karlkvist arbetat med varsin
serie målningar där de på två vitt skilda sätt ger utryck åt en snarlik stämning.

Aaron Rantonens måleri är impulsivt. Genom att teckna små porträtt på ett
litet block, utan att titta på teckningen, enbart på modellen och sedan överföra det till stor skala
blir måleriet direkt och spontant.

Anna Karlkvists måleri är noggrannt målade figurer som kräver stort tålamod
i sin process och teknik. Genom att måla många lager av lasyr ger det en subtil känsla.

Cristian Rieloff.