Marjolaine Lombard

©Marjolaine Lombard

Utställning Galleri ID:I

Marjolaine Lombard
Utmarker

Vernissage fredag 3 mars kl 17-20

Utställningen pågår t.o.m. 19 mars

UTMARKER

”Ur boksidan framträder en materialitet någonstans mellan vakenhet och dröm, texten blir en tyst mullrande massa. Det finns ingen botten. Inte heller något hinder. Jag gör en volym av olika tygremsor, behöver mer av den smuts-varma färgen, och den frasiga svarta. Blandar färg och kokar tyget. Torkar, river och fäster synintrycket i rummet.”

Mitt arbete kretsar kring övergången från ett varande till ett annat, det cykliska och det obeständiga. Genom att förflytta intryck och tankar om färg, ljud och rörelse, via händerna ut i rummet undersöker jag ett tredimensionellt måleri, där lager läggs till lager och där färgen bytts ut till textil, trä och ben.