Albin Karlsson

Dubbelpendeln och dess vänner
Vernissage: Fredag 25/11 kl 17
utställningen pågår till 11/12

Öppet torsd. – fred. 12-18, lörd.-sönd- 12-16

En dubbelpendel är en modell över en naturlig process när två sammankopplade pendlar samtidigt rör sig. På den ena pendeln hängs en annan pendel. Modellen är ett sätt att beskriva en kaotisk process.Denna enkla konstruktion visar på ett oförutsebart rörelsemönster, som reagerar exponentiellt på störningar av den, det vill säga, reagerar dubbelt eller mångdubbelt på en tillförd avvikelse.
Det är på något vis intressant att det är praktiskt omöjligt att upprepa ett förlopp endast på grund av att pendeln har två eller fler leder. Så lite som en avvikelse av 0.001 grad ger efter några svängningar ett helt nytt förlopp. Dubbelpendeln ger en bild av kaotiska oförutsägbara system. Som världen, som vi.”

 Albin Karlsson
www.albinkarlsson.com
mobil: 0733 610 690