Mona Petersson/Marika Sanaksenaho

[slideshow_deploy id=’660′]

Mona Petersson och Marika Sanaksenaho

Vernissage 29 april kl 17-20

Mona Petersson

Tallen är en av grundarna till vår välfärd och det historiskt viktigaste trädslaget inom 
skogsindustrin. I utställningen Örat mot marken ställer Mona Petersson frågor om landskapet 
i skogen. Vad finns under en föryngringsyta under det deformerade kartlösta fältet? Under odlingslandskapet för de barrotade tallplantorna odlade i Tyskland? Innanför skogen.Örat mot marken under ett kalhygge

Mona Petersson visar stora broderier på galon, små fröhögar, väggtext, objekt och skogens guld.

I den kommande utställningen Örat mot marken fortsätter Mona Petersson att beskriva, 
ifrågasätta och gestalta olika perspektiv utifrån en miljöproblematik som i de tidigare fyra 
utställningar på ID:I i exempel som Den lilla harens tass och Den lilla harens bett.

I Mona Peterssons arbeten ses en koppling mellan de olika synsätt som präglar människans 
förhållande till naturen som i väggcollaget Solen den skiner på Liljevalchs Vårsalong, ett 
platsspecifikt verk om biologisk mångfald och rödlistning kopplat till kärnvapenprov. 
En röd tråd återfinns i frågor kring våra samhällens utsatthet och sårbarhet och i förlängningen 
våra behov av skydd, säkerhet och överlevnad som i Mot Naturen på Ystad konstmuseum och 
Göteborgs konstmuseum, två olika installationer om de globala odlingslandskap som växer fram 
där utsädets DNA programmeras till sterilitet. Ett expanderande odlingssystem under epitet terminatorteknologin.

Mona Petersson begrundar, frågar, dokumenterar, visar demonstrerar ibland litet skevt
leende och lågmält, någon hotad art, men förr eller senare når vi tillsammans med henne 
de skärande kanterna. Men glöm då inte den absurda humorn i detta tilltag. Mona Petersson 
lägger märke till sårytan i den minsta vardagliga händelsen, hon rör vid den med fingrarna, 
hennes konst är mycket fysisk och handlar om sådant vi egentligen alla hört, sett eller läst om; 
men alltför gärna glömt bort”.

Thomas Millroth

Marika Sanaksenaho

rite de passage

Marika Sanaksenaho visar videon rite de passage. Hon intresserar sig för de maktordningar som skapas och omförhandlas i relationer mellan vuxna och barn.

Min praktik befinner sig i skärningspunkten mellan samtidskonst och pedagogik. Arbetet är relationellt och performativt, med dialog som innehåll och metod. Dialog som handling, med voyeuristisk och transformativ potential.

Marika Sanaksenaho […] tilldelas stipendiet till Mona Ljungblads minne för ett stort mod och en flödande idérikedom. Hennes konst är konceptuellt spännande, humoristisk och avväpnande. Vi vill hedra Marika för att hon infiltrerar privatliv såväl som arbetsliv och för att hon skapar djupt personliga berättelser som berör många.

Katarina Jönsson Norling Ordförande Konstnärernas Riksorganisation