Ingrid Jonsson

Utöver / Inunder

Ingrid Jonsson

Vernissage
fredag 4 maj kl 17–20

Utställningen pågår 4.5–20.5 2012

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Varmt välkomna!

UTÖVER / INUNDER

En treklang av färg, kontrast och struktur samverkar till att skapa atmosfärer av djup och rörelse i Ingrid Jonssons bildvärld. Hon utmanar den tvådimensionella ytan genom att i bilderna växla mellan fokus och oskärpa. Som ett resultat av detta dras betraktaren in i scener som samtidigt är skira och sammansatta, precisa och spontana, vackra och förvrängda.

Verken pendlar mellan sakliga diskussioner som kan handla om färgen som enbart material eller intuitiva reflektioner över en upplevelse eller ett tillstånd. Jonsson avlägsnar medvetet varje känsla av klassisk komposition för ögat att vila i. Istället spelar varje prick eller linje en lika betydelsefull roll i målningens yta. Formerna rör sig i alla riktningar och fortsätter ut i en oändlighet utanför dukens kant.

Anne Klontz