Árni Gudmundsson Cristian Rieloff

Arni_vernissagebild

Utgångspunkten för utställningen Friends på ID:I är ett sökande efter ett behagligt sammanhang. Genom en variation av tankar och uttryck skapas det en dynamik.
Dynamiska situationer skapar utrymme för utveckling av flera olika idéer.

Varmt välkomna

Árni Gudmundsson och Cristian Rieloff