Åsa Franck

Åsa Franck

Living the Good life


Vernissage fredag 16/3 17.00 – 20.00

Utställningen pågår till och med 8/4 2007


Living the Good life I

I detta verk, likaväl som de tidigare Ahnung Keine Ahnung, Tysk Natt och Club, har ett medvetet användande av ljuset givit inramning av utställningen.
Ljuset skapar en iscensättning som också liknar teaterns och filmens scener.  Ljuset håller samman de tio bilderna, i de inre rum av jämnt vitt ljus och exteriörernas anspelningar på skräckmotiv.

Bildtitlarna visare en gest mot den dokumentära genren och anger en socialt medveten frågeställning. Hur blir våra liv formade åt oss av dem som har makt och hur har vi möjlighet att förändra detta?  Anspelningarna på skräckfilmen och litteraturen, som i verket Patricia on my mind, letar sig in under bildytan och skiktar insikten av det som visas och vad som är fiction eller verklighet.

Det är berättelsen som överger det förväntade och låter det latenta smyga sig på betraktaren. Ett verk som har kraft att förskjuta det avbildade, fotografiets självrefererande memento, det som fotografiet bjuder ut till varje betraktare.
Living the Good life är bilder som talas med ett språk av konnotationer till skräck, hot och begär.

Narrativiteten och den påpekande handlingen möter både betraktarens tolkning och konstverkets egna referenser. Living the Good life är hos Åsa Franck ett retande begrepp för kreativitet och behov av att förstå båda egna och andras livsförhållanden.

Åsa Franck är född 1958  bor och arbetar i Stockholm och Berlin.
asafranck@yahoo.com
076-235 48 97

Iréne Berggren