Daniel Westlund

Daniel Westlund visar animation
på ID:I, Tjärhovsgatan 19
Vernissage lördag 15 november, kl 14 – 17
Utställningen pågår till och med söndag 30 november.


Små knäppa steg

När jag gick i högstadiet gick det en kille i parallellklassen som jag inte kände. Vi hade bara pratat med
varandra ett par gånger och jag förstod aldrig vad han sa. Vad som gjorde honom intressant var att
han såg ut som en Saab 96:a. Eftersom jag ritade mycket på den tiden intresserade det mig.
Vad var det som gjorde honom och Saaben så lika? Han till och med sprang som en 96:a.
Det var underligt att två så väsensskilda aktiviteter som att rulla fram och att springa kunde likna varandra.
Jag försökte fånga hans karakteristik när jag ritade av honom och hans bilutseende gjorde att jag för första
gången problematiserade tecknandet. Han var inte lätt att rita av, men det var ännu mer svårt att rita
en Saab så att den liknade honom.
Han öppnade upp en hel värld av möjligheter.
Daniel Westlund 2003-11-01