Lars Hammarström

Lars Hammarström
på ID:I, Tjärhovsgatan 19
Vernissage lördag 5 april 13-17
Utställningen pågår t o m 20 april

Everybody is angry about money

Utställningen är baserad på bilder från ett reportage ur tidskriften LIFE,
September 1969.
Reportaget handlar om amerikansk ekonomisk inrikespolitik med ett högt
skattetryck där genomsnittsamerikanen oroar sig över sin ekonomiska situation.
Det pratas om REVOLT och protesterna över hur resurserna fördelas är högljudda.