Nils Claesson

DEN INDIVIDUELLA PROTESTEN

The Pudas Box på ID:I gallery

Välkommen till Vernissage den 14/9 mellan klockan 12.00 till 17.00

_____________
Målet med utställningen är att undersöka den individuella protesten och ställa den i relation till kollektiv kamp.
I fokus står en standardiserad låda i vilken allmänheten inbjuds att hungerstrejka i.
Lådan är en skulptur inspirerad av en verklig händelse 1982, då en taxiförare från Tornedalen vid namn
Folke Pudas tillbringade en vinter i hungerstrejk på Sergels Torg.
Striden 1982 gällde rätten för Folke Pudas taxirörelse att ha linjetrafik på en avlägsen rutt i Tornedalen.
Folke Pudas fick sitt näringstillstånd indraget av Länsstyrelsen och istället för att ge upp
drev han ärendet till riksnivå genom sin lådprotest.
I sinom tid fick Pudas rätt i Europadomstolen.
Under utställningsperioden kommer det att finnas möjlighet att boka tid i lådan för hungerstrejk.
Hälsningar
Nils Claesson
För bokning av Pudaslådan
Ring: 070 632 93 69
Eller maila: pudaslada@hotmail.com