Andrea Hösel

Andréa Hösel, ”Glas samling” 2007.

On short notice

En utställning vars tema är samlandet utifrån en målares blick.
Bortsorterade och skänkta föremål får här ett nytt värde, t ex i installationen glas samling´. Utgångspunkten har varit olika materials färgegenskaper och verken visar upp ett urval ur en pågående process.

vernissage:
fredagen 22/2
kl 17-20


utställningen pågår
tom 9/3-08

Varmt Välkomna!