Ann Sidén

Mamma Knota återvinner tid
av Ann Sidén öppnar på ID:I galleri lördag 17 januari kl.13 

Mamma Knota och professor Bernt Gustavsson bjuder alla till ett öppet
samtal om nyttig och onyttig kunskap lördag 17 januari kl 15. Nyttig bar!

Med en känsla av all tid i världen och att allt är som det skall vara
återvinner Mamma Knota ödda dagar från 17 januari till 1 februari 2004 
på galleri ID:I, Tjärhovsgatan 19 i Stockholm. Ljus av Åsa Wirling.

Torsdagar till söndagar mellan kl 13 och 17

www.MammaKnota.se

Välkommen!

Under loppet av någon sekund förvandlades konstnären Ann Sidén till figuren Mamma Knota vid ett besök på arbetsförmedlingen. Efter tjugo år i yrket erbjöds hon att valla kor, kommunens vackra naturvårdare Highland Cattle som betar inhägnad överbliven tomtmark.

Denna händelse kom sedan att bli ett eget finansierat performanceprojekt under en vecka i höstas längs med E18/E20. Uppmärksammat av tidningar, radio och TV och med en publik på fler än 30 000 personer per dag, på färd i bil och lastbil. En film gjordes med stöd av Film i Örebro län.

Mamma Knota och Bernt Gustavsson, professor i pedagogik bjöd till ett samtal om nyttig och onyttig kunskap på Örebro konsthall. Bernt Gustavsson skriver om kunskapsfilosofi och finns just nu i forskarskolan om demokrati vid Örebro universitet.

Konstnärer är kanske vår tids bärare av för tillfället olönsamma kunskaper och tekniker. Viktig kunskap för flockens överlevnad och utveckling kan liksom lossna och försvinna i samhället utan dem. Vi kan inte veta vilken kunskap som kommer att var nyttig i framtiden. Mamma Knota fortsätter att överleva och arbeta oberoende av var samhället för tillfället placerar henne.

Med denna samhällsdebatterande konst kommer Mamma Knota till Galleri ID:I i Stockholm mellan den 17 januari och 1 februari 2004. Där kan stressade återvinna ödda dagar, vila i flockens trygghet och samtala, utifrån sitt eget perspektiv, om varför samhället skall hålla sig med konstnärer och poeter. Ljuset görs av Åsa Wirling, Malmö, senast aktuell på Svenska teatern i Åbo.

Ann Sidén drev i slutet av åttiotalet och början av nittiotalet Wadköpings konsthall, ett av staten då uppmärksammade experimentgallerier. Ann Sidén arbetar med skulptur och performance och som idéutvecklare på Örebro konsthall.

Mer information och pressbilder finns på: www.mammaknota.se