Lena Gustavsson

Fingerspring kostar ingenting!
Kom till Cirkeln 

– en mobil öppen förskola och utställning på ID:I

Cirkeln är ett öppet samtalsforum för alla, inte bara
barn och föräldrar. Alla med intresse för reproduktion,
jämställdhet, samhällsansvar, valfrihet, kultur och
konsumtion med mera hälsas välkomna.

Galleri ID:I ligger på Tjärhovsgatan 19 i Stockholm.

Vernissage kl 12 -16 lördag 23.10 2004

sångstund kl 14

öppet 27 okt- 6 nov

onsdag – fredag öppet 11 – 17, lördagar 12 – 16

sångstund kl 11. 30 och 14. 30 samt vid behov
Bytarcirkel varje dag! Tag med något du inte behöver
längre men vill ska användas och byt in mot något på
hyllan enligt principen en in, en ut. Från början är
föremålen barnrelaterade men innehållet kan förändras
med tiden. Helst mindre föremål på grund av lokalen.

Samtalsämnen (utgångspunkter )
onsdagar: mat, myter, goda och onda märken, utbud – behov
torsdagar: prylar och tillbehör, utbud – behov
fredagar: identitet, moderskap, faderskap, föräldrapenning
lördagar: barnkultur, barnsyn
Alla dagar öppna samtal, egna förslag välkomna!

Läs mer om Cirkeln på www.temporaryart.org/re.produktion