Etikettarkiv: Ingrid Jonsson

THE FOREST  THAT UNITES

THE FOREST  THAT UNITES

IDI/AMV

Center For Art And Culture in Chicoutimi, Quebec

30/11-13/1

The forest is a dominant part of Sweden just as in Canada, with large uninhabited areas of forest stretching over much of the country.

Chiqoutimi lies, like Stockholm, in the taiga boreal forest zone, which stretches along the entire northern polar circle from Japan and East Russia, across Scandinavia and Scotland to Canada’s west coast. Fir trees dominate the forest, which is relatively species-poor.

It is not hard to see that this has affected the development of both countries and the paths we have both taken during history. The industrialisation of both of our countries was reliant, for example, upon  exploitation of the forest  and the colonial oppression of indigenous peoples.

In the forest exists both the mythical and the political, the dangerous but beautiful, the ecological and the economic. Embedded in the forest is also the contrast to the city which becomes clearer, the more the gap between city and the rural widens, between what is perceived as the center and what is seen as periphery.

Even how the countries are perceived politically are, in any case, on the surface, similar. They are both seen as liberal, stable and hospitable with well-developed welfare and strong faith in equality and social justice. Beneath the surface, however, there are conflicts with indigenous peoples concerning land and historical oppression, and a long underground smouldering, but increasingly open, flaming racism.

Ingrid Jonsson

Utöver / Inunder

Ingrid Jonsson

Vernissage
fredag 4 maj kl 17–20

Utställningen pågår 4.5–20.5 2012

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Varmt välkomna!

UTÖVER / INUNDER

En treklang av färg, kontrast och struktur samverkar till att skapa atmosfärer av djup och rörelse i Ingrid Jonssons bildvärld. Hon utmanar den tvådimensionella ytan genom att i bilderna växla mellan fokus och oskärpa. Som ett resultat av detta dras betraktaren in i scener som samtidigt är skira och sammansatta, precisa och spontana, vackra och förvrängda.

Verken pendlar mellan sakliga diskussioner som kan handla om färgen som enbart material eller intuitiva reflektioner över en upplevelse eller ett tillstånd. Jonsson avlägsnar medvetet varje känsla av klassisk komposition för ögat att vila i. Istället spelar varje prick eller linje en lika betydelsefull roll i målningens yta. Formerna rör sig i alla riktningar och fortsätter ut i en oändlighet utanför dukens kant.

Anne Klontz