om

OM GALLERIET

ID:I är ett konstnärsdrivet galleri där 25 medlemmar driver verksamheten och hyr lokalen tillsammans. Förutom öppna utställningsperioder ansvarar varje medlem för en tre veckors utställningsperiod med ca 2-3 års intervall.

Vår verksamhet innebär såväl egna separatutställningar som utställningar med inbjudna konstnärer och curatorer, med olika typer av projektutställningar, event och föreläsningar.

ID:I ser sig som en del av en konstscen tillsammans med andra gallerier och institutioner. En konstscen där konstnärlig integritet återspeglas hos utställare och deras presentationer. ID:I vill inte reducera konstens komplexitet eller bestämma dess aktualitet.

På ID:I är det den utställande konstnärens intention och ansvar som ligger till grund för varje utställning. De flesta utställare på ID:I vaktar själva sin utställning då den pågår och får på så sätt en naturlig dialog med konstpubliken.

Ingen mediainriktning, utställningsform eller konstpublik är rätt eller fel på ID:I.

ID:Is profil handlar om ett ställningstagande, att medvetet lämna öppet för en föränderlighet hos de förutsättningar som är viktiga för att fri konst skall skapas och visas.

Föreningen ID:Is medlemmar finansierar verksamheten själva och ställer sig öppet för olika initiativ som kan medverka till att bredda konstscenen i Stockholm.

Föreningen ID:I galleri kan söka finansiellt stöd för utveckling av verksamheten i form av tidsbundna projektstöd. Enskilda medlemmar kan också i eget namn söka finansiellt stöd för olika syften.

galleri

Scroll Up