Alla inlägg av Johanna

Det sublima, Döden och Cykeln

Samlingsutställning med Konstfack

Det sublima, Döden och Cykeln

Anna Lindkvist Adolfsson
Annika Ottander
Galina Davydtchenko
Ida Kriisa
Carin Bergman
Christina Hedlund
Lena Karmi
Marius Wahl Gran
Ulf Wagner

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Vernissage
torsdag 31 maj kl 17–20

Utställningen pågår 31.5–10.6 2012

Öppet ons–fre 12–18
lör–sön 12–16

Varmt välkomna!

 

Det sublima, döden och cykeln

Samlingsutställning med Konstfack

Att förstå och tyda titeln på utställningen – Det sublima, döden och cykeln – ter sig vanskligt, om inte helt omöjligt. Det sublima, ja, det har ju att göra med något skräckblandat och samtidigt fascinerande. Döden är döden, också den väcker ju skräckblandade känslor, sorg, saknad och ibland ren och skär ångest…. Men cykeln?

Utställningen på ID:I galleri i Stockholm med vernissage den 31 maj kl 17.00 har sin upprinnelse i en kurs för yrkesverksamma konstnärer och formgivare under läsåret 2011-2012 som har fokuserat på ”teorier, metoder och praktiker” med tonvikt på temat helighet. Kursplanens utfästelser var lika högtidliga som löftesbringande:

Kursen, som också är en workshop med praktiskt arbete, är en bred tvärvetenskaplig och idéhistoriskt förankrad genomgång av centrala metodologiska förståelsemodeller inom konstnärlig forskning och syftar till att tillhandahålla och samtidigt problematisera dessa modeller i ett samtida perspektiv med tonvikt på helighet. Dessutom – det nyskapande momentet – gestaltas de olika teoretiska förhållningssätten i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna ateljésamtal och gruppdiskussioner, som sedan implementeras i det egna konstnärliga arbetet.

Det idéhistoriska perspektivet tillhandahålls bl.a. genom en redovisning för kroppsuppfattningens förändringar i konsten. Kursen inleds med grundbegreppen i konstvetenskap, behandlar bl.a. olika argumentationstekniker och logiska begrepp, presenterar strukturalistiska metoder och tolkningsmodeller, den psykoanalytiska förståelsen, fenomenologin, den amerikanska pragmatismen och dekonstruktionsfilosofin samt avslutas med genusvetenskapliga grundbegrepp och genusteoretiska perspektiv.

De teoretiska diskussionerna stöds av konstnärligt praktiskt arbete under hela kursen och ateljésamtal individuellt och/eller i grupp.

En av utgångspunkterna var boken Helig, helig är bilden (Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2011) och fyra textkompendier. En annan utgångspunkt var att var och en av de från början femtontalet deltagare skulle gestalta i praktiskt arbete en idé eller en förståelsemodell som kursen aktualiserade – detta blev sedan själva utställningen med konstnärerna Anna Lindkvist Adolfsson, Carin Bergman, Galina Davydtchenko, Christina Hedlund, Leena Karmi, Ida Kriisa, Annika Ottander, Ulf Wagner och Marius Wahl Gran. De flesta av utställarna har också kompletterat sin konstnärliga gestaltning med en reflekterande text som bifogas presentationerna.

Det sublima och döden? Kan dessa hänga samman med heligheten? Ja, enligt den tyske religionsfilosofen Rudolf Otto i början av förra seklet väcker heligheten en numinös känsla av ”tremendum et fascinans”, skräck och fascination, precis som det sublima och ibland även döden. Cykeln då?

Tom Sandqvist
Kursansvarig

_________________________________________________________________________

Andra konstnärsdrivna gallerier på östra Södermalm:
Studio 44
Candyland
Tegen 2

Andreas Tellefsen

IDI:I galleri presenterar

ANDREAS TELLEFSEN

28.5–15.6 2014

BAROCKABILLY

Norsk konstnär utbildad vid Kunstakademien i Oslo, sedan åtta år
bosatt och verksam i Berlin.
Representerad bl.a. vid Sörlandets Kunstmuseum och Malmø Konstmuseum.

Vernissage onsdag 28 maj 17–20

Öppet tors–fre 12–18

lör–sön 12–16

Välkomna!


© Andreas Tellefsen 2014

 

BAROCKABILLYÄr ett subkulturellt fenomen influerat av Tegneserier, tidlig Rock-n-Roll  og Folk musikk m.m.  50-talls estetik krysset med en fascinasjon for Barocken som tidsepok – ”dammigt måleri”- kärlek, dråp, skönhet .
Tellefsen tecknar med flytande svart tusch och pensel på papper, som regel i långsträckta format som öppnar för att läsa bilderna som dröjande tidsrum.
I kompositionerna ställs ofta mer intrikata element mot enklare siluetter, eller ett ornamentalt landskap – drömvärldar. Ursprunget är saker som från början inte hör samman men som i sammanställningen och bearbetningen ges ett sammanhang och en betydelse i hans faschination för dem.
Ordet kuriös kommer av latinets cura, som betyder ”omsorg, bekymmer om, hjärtesak”, samma ord som curator härleds ur. På sätt och vis var kuriosasamlaren vår tids curator, som sammanställde utställningar i sitt eget hem, dessa utställningar skulle var och en förmedla en gemensam betydelse till betraktaren.
Tellefsen samlar notoriskt på föremål och bilder, använder dem som motiv och sätter samman dem i stilleben. I  bilderna skall de olika elementen på samma sätt förmedla en gemensam betydelse, en melankolisk berättelse om det förlorade,  om tristess och ensamhet, men också om det fascinerande och fantastiska.

www.flickr.com/photos/andreas-tellefsen/

Kommande utställning:

22.8 – 14/9:
Karin Lundgren Tallinger

VÄLKOMNA!

 

Henrik Brandt

IDI:I galleri presenterar

HENRIK BRANDT

2.5–25.5 2014

SUPERMOLN

Vernissage fredag 5 maj 17–20

Öppet tors–fre 12–18

lör–sön 12–16

Välkomna!

© Henrik Brandt 2014

 

SUPERMOLN

Henrik Brandt (född -70) är utbildad på Konstfack till silversmed har
under de senaste åren varit verksam som skulptör i offentliga konst sammanhang.
Utställningen “SUPERMOLN” visar tre unika metoder att skapa volymer av plana ytor i material som papper och plåt.
Brandt uppfinner egna verktyg och tekniska lösningar med utgångspunkt från industriell teknologi för att skapa slumpartad form.
“Jag skapar teknik som inte kan styras.” I hans konstnärskap är teknik bara ett verktyg att skapa oförutsägbarhet.
Resultatet av hans experiment varierar från en pulserande ljusskulptur till små pappers figurer.

Gemensamt för alla föremål i utställningen är att de känns igen men aldrig har upplevts fysiskt.

www.citizenbrandt.com

Kommande utställning:

28/5 – 15/6:
Andreas Tellefsen
Norsk konstnär bosatt i Berlin.
”Barockabilly” – Reflections Of A Narcissist
Penselteckningar i tusch på papper

 

Side by Side

SIDE BY SIDE

4.4–27.4 2014

Artist talk kring samarbeten i konsten

fredag 25 april kl 17.00

moderator: Elisabeth Fagerstedt

Öppettider i påsk:

Öppet skärtorsdag och påskafton, stängt långfredagen och påskdagen

Välkomna!


©Ivetta Gil och Sofia M Westin

Medverkande konstnärer:

Lukas Göthman
Roger Metto
Magdalena Dziurlikowska
Hans Åke Lerin
Nils Lerin
Torbjörn Johansson
Birgitta Silfverhielm
Åsa Nylén
Lotta Barlach
Tippi Tillved
Paula von Seth
Maria Loustarinen
Maria Boij
Jakob Anckarsvärd
Marika af Trolle
Mikael Fagerlund
Marcus Eek
Olli Piippo
Ivetta Gil
Sofia M Westin
Joakim Forsgren
Mikael Goralski
Jannike Brantås

och vi Ann Frössén och Dan Utterström

 

SIDE BY SIDE

Jag är medlem i Galleri ID:I, Tjärhovsgatan 19 på söder, ett konstnärsdrivet galleri.

Har min utställningstid 4 till 27 april. Tog kontakt med Dan Utterström. Tänkte att vi kunde göra något tillsammans, kanske med fler konstnärer, kanske en samlingsutställning med konstnärer som vi av olika anledningar känner, ett 20-tal kanske.

Jag har de senaste åren arbetat, förutom mitt monumentalmåleri, med fotocollage, ihopsatta bilder i Photoshop. Dan jobbar med måleri och foto i sin konst och har lång erfarenhet av digital bildhantering och utskrifter.

INBJUDAN Vore roligt om du vill delta i SIDE BY SIDE.

Två konstnärer samarbetar i en digital bild. Två signaturer och i en liten upplaga om sex. Vad händer när två personer möts och samarbetar, fattar gemensamma beslut i en konstnärlig process som ju oftast är ett uttryck av en persons historia och referenser. Hur närmar man sig den andre? Vilka strategier och bevekelsegrunder ligger bakom det slutliga uttrycket? Varför ser det ut som det gör? Det hela är tänkt att vidga synen på bilden och skapandet genom processen fram till färdig bild. Genom mötet med den andre blir också den egna processen tydligare. Konsten och livet hänger samman.
Att närma sig en annan människa, utan teman och konceptuella överbyggnader, för att se om något tredje kan uppstå, är en utmaning. Det hela handlar alltså om att möta en person som man känner sig nyfiken på och vill samarbeta med.
Samtliga bilder i pappersstorlek A2, 7 – 10 Mb, liggande eller stående. Det är fritt hur man disponerar bilderna inom A2-formatet.
Du väljer om du vill framställa bilden med någon av de inbjudna eller med någon annan som du vill samarbeta med. Alla bilder skrivs ut på Hahnemühle papper av Dan , 200 kr st eller om du väljer att göra det själv enligt tidsplanen nedan.

Vi hänger upp alla bilder 3 april i galleriet med enkla klämmor. Vernissage fredagen 4 april kl 17 till 20. Pressvisning kl 16 – 17. Vi bjuder på vin och man kan stanna kvar till runt tio.

Artist talks på teman såsom t ex ”Den digitala bildens värde i vår tid”, ”Konstnärliga samarbeten”, ”Varför ser bilden ut som den gör?”, datum kommer senare.

Tidsschema:
Svar till Dan eller till mig om att vara med senast onsdag 19 mars kl 19.

Sedan, maila era bilder till mig eller Dan eller använd Sprend eller Wetransfer till någon av våra mailadresser.

Vi skriver ut bilderna på Hahnemühle photo rag 308 g i A2, (42 x 59 cm), vecka 13, 24 – 28 mars.

Alla kommer till ID:I och signerar, numrerar, prissätter onsdag 2 april kl 12 till 18.

Vi sammanställer verklistan. Vi hänger allt, Dan och jag, torsdag 3 april kl 12 till 18.

 

VÄLKOMNA!

Johanna Schartau

Johanna Schartau

Del 1

Modellen

7.3–30.3 2014

Vernissage 7 mars 17–20

Öppet tors–fre 12–18
lör–sön 12–16

Välkomna!


Huset i genomskärning ©Johanna Schartau 2014

Del 1

Modellen

Vi bär alla på våra egna historier som mer eller mindre formar oss som människor. Jag har känt mig tvungen att ta tag i min historia bakåt. Kanske för att kunna förstå, vem är jag, var är jag i detta, hur kom sig allt – det jag bär med mig.
När man själv får barn blir det så tydligt. Deras frågor och funderingar. Vad hette din farmor, varför har du aldrig träffat henne, vad hette dina fastrar?  När jag fick de frågorna nästan isade det i mig fast det var så länge sedan. Fast jag ju inte kände dom, mer än genom fotografier, brev, berättelser.
Jag hade börjat skriva, jag ville göra en film. Jag ville berätta om min pappas familj. Jag intervjuade släktingar, läste genom brev, gick till Kungliga biblioteket och letade.

Här på ID:i visar jag fotografier på Modellen och svartvita foton från familjen, som ur ett fotoalbum. Huset på Majvägen, där min pappas familj bodde, var jag i när jag var liten
När jag besökte huset för några år sedan bodde ett ungt par där med barn, de hade just låtit renovera huset efter originalritningarna. Jag fick inte gå in och filma men däremot gav de mig originalritningarna till huset och min dockskåpsidé föddes.
Dockskåpet är en blandning av hur det såg ut, mina egna minnen och så har jag tagit mig helt egna konstnärliga friheter till dess utformning/inredning.

Filmen Farmor Ruth och hennes döttrar förhandsvisas under utställningen på Centrum för Fotografi.
Den har SVT-premiär 3 april kl 20.00 i SVT2.
Filmen kommer också att visas på IFEMA i Malmö den 4 april.

Utställningen görs med stöd av Konstnärsnämnden.
Fotografierna på utställningen är utskrivna på Mediaverkstan i Skåne.

Filmen i dess helhet görs med stöd av Konstnärsnämnden, SFI/Cecilia Lidin,
SVT/dokumentär/Annika Hamngren, Film i Skåne och Johanna Schartau film produktion.

www.johannaschartau.se

Parallellt med denna utställning visar jag mitt arbete om Paris Passager, fotografier och teckningar på http://www.ingelstorp.com/ fram till efter påsk.